Author profile picture

Automatisering maakt zaken gemakkelijker. Maar het kan ook tot problemen leiden. De software van de diverse systemen die met elkaar een industrieel proces vormen, moeten namelijk wel met elkaar kunnen communiceren. Dat koppelen van software blijkt in de praktijk zeer complex. Dat is nu op te lossen met ComMa, een methode die TNO-ESI samen met Philips heeft ontwikkeld, aldus TNO in een persbericht vandaag.

TNO-ESI is een onderzoeksgroep die zich richt op ontwerp en engineering van hightech en embedded systemen. Daarnaast biedt de organisatie speciale programma’s voor innovatieondersteuning en competentieontwikkeling van systeemarchitecten.

Met ComMA kunnen softwarebouwers de interfaces van een component beschrijven. Zo worden gegevens uitgewisseld over wat een bepaald onderdeel van het systeem moet doen en wanneer dat moet gebeuren. Vanuit zo’n ComMA-specificatie kunnen verschillende zaken worden gegenereerd, zoals code voor interactie technologie (middleware), documentatie, monitoring en testen.

Contract

 “ComMA sluit als het ware een contract tussen de componenten die moeten samenwerken,” legt Jozef Hooman uit. Hij is senior onderzoeker bij ESI (TNO) en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Het is net als het kopen van een auto. Je maakt afspraken over de aflevering van de auto, de betaling, de volgorde van die acties en de levertijd. Zo’n contract is essentieel om softwarecomponenten goed te kunnen laten samenwerken. Met ComMA leggen we dit formeel vast en genereren we ook de mogelijkheden om te testen en te monitoren of een component het contract nakomt. Bij Philips is ComMA geïntegreerd in het softwareontwikkelingsproces.”

Via de Eclipse Foundation komt ComMa als open source beschikbaar. De Eclipse Foundation is een gerenommeerde, wereldwijde gemeenschap voor samenwerking en innovatie op het gebied van open source software. TNO is sinds kort lid van deze non-profit organisatie. De verwachting is dat dit medio 2021 onder de naam Eclipse CommaSuite ™ gerealiseerd wordt. Tot dat moment is de techniek beschikbaar voor ESI-partners en voor anderen via een licentieovereenkomst.

Bereik

“ComMA is een generieke technologie, die samen met Philips ontwikkeld is. Ik ben blij dat we de ComMA-tool nu open source kunnen aanbieden. Dit betekent dat we een groot bereik krijgen, wat goed is voor de industrie, wereldwijd”, aldus Jozef Hooman.

Ook interessant: Duitse software voor effectiever gebruik industriële machines