Author profile picture

In de gemeentelijke speurtocht naar manieren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toch duurzaam aan een baan te helpen, krijgt wethouder Staf Depla (economische zaken) hulp van Stam + De Koning. Deze bouwonderneming, onderdeel van VolkerWessels, heeft hierover een convenant gesloten met de gemeente Eindhoven. Uiteindelijk moet minimaal 7% van de medewerkers in een aantal grote projecten bestaan uit deze kwetsbare groep.

“Social Return rendeert. Voor onszelf, voor de samenleving en voor al die mensen die een eerlijke kans verdienen”, aldus Arno van Tilburg, directeur Stam + De Koning.

”We hebben hier geen vruchtbare bodem, grondstoffen of een haven, maar we hebben wel elkaar. We doen het samen.”

Binnen haar strategische duurzaamheidsdoelstelling ‘Wij ontwikkelen samen’ wil Stam + De Koning mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om vooruit te komen. Het bouwbedrijf zegt zich hiervoor verantwoordelijk te voelen vanuit de rol in de creatieve en innovatieve omgeving waarin ze werkt. Bovendien zijn er al positieve ervaringen met personeel uit deze doelgroep. Stam + De Koning heeft momenteel trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en het is haar ambitie om binnen de periode van het convenant te komen tot de hoogste trede: trede 3.

Het initiatief van Stam + De Koning gebeurt in samenwerking met Collectief040, Springplank040 en De Regionale Huismeester. Het gaat om projecten op Strijp-S: Space-S en Spoorzone, waar in totaal 750 appartementen worden gebouwd.

Bedrijven uit de regio kunnen via de gemeente een subsidie van duizend euro ontvangen om de eerste kosten voor het PSO-keurmerk te betalen. Daarnaast ondersteunt de gemeente het initiatief met kennisoverdracht.

Wethouder Staf Depla is blij met het convenant. ”We hebben hier geen vruchtbare bodem, grondstoffen of een haven maar we hebben wel elkaar. We doen het samen. Dan is het mooi om te zien dat wij niet alleen als overheid ons inspannen om kwetsbare mensen aan werk te helpen maar dat het bedrijfsleven zich hierbij aansluit.”

Foto: Wethouder Staf Depla en directeur van Stam + De Koning, Arno van Tilburg ondertekenen het convenant.

Bron: persbericht gemeente Eindhoven