Author profile picture

Het snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond (ten noorden van het spoor, via Geldrop, Nuenen en Mierlo) moet er uiterlijk in 2020 liggen. De afgelopen jaren zijn al meerdere delen van deze route in Helmond en Eindhoven gerealiseerd.

Het Eindhovense college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het verkeers- en vervoerbeleid in in de regio erop gericht is “de vraag naar mobiliteit te faciliteren op een zodanige wijze dat betrouwbare reistijden worden gerealiseerd met behoud van een prettig en gezond leefmilieu. De fiets is steeds kansrijker als alternatief voor het toenemende autoverkeer. De concurrentiepositie van de fiets wordt onder andere verbeterd door het aanleggen van snelle en comfortabele (regionale) snelfietsroutes.”

De ontbrekende schakels van de snelfietsroute in Eindhoven worden de komende jaren gerealiseerd. De planning gaat uit van uitvoering van het deel NS station tot en met de Berenkuil in 2019 en de tracédelen door ’t Hofke tot aan de gemeentegrens in 2020.

De eigen bijdrage voor de gemeente Eindhoven is geraamd op ruim 1 miljoen. De provincie subsidieert de nog aan te vragen tracédelen met 50% (fietspad) of 80% (bruggen en tunnels).