© Pixabay
Author profile picture

Waterstof wordt beschouwd als de energiedrager van de toekomst. Dan moet wel een oplossing zijn gevonden voor alle huidige problemen met betrekking tot schone productie en opslag. Dat kan volgens Prof. Dr. Enno Wagner, hoogleraar Mechatronisch Ontwerp en Technische Mechanica aan de Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), straks niet alleen schoon, maar ook eenvoudig en decentraal.

De professor en zijn studenten beginnen in oktober van dit jaar met een project om een “slimme tank voor waterstof” te ontwikkelen. Die tank moet de productie van waterstof zodanig vereenvoudigen, dat deze ook in privéwoningen kan plaatsvinden. De waterstofproductie gebeurt door middel van elektrolyse. Dat vindt plaats in een klein systeem dat draait op hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld met stroom afkomstig van zonnepanelen. Het is klein genoeg om in een kelder of garage te worden geplaatst. Met een dergelijk systeem zou het voor particuliere huishoudens mogelijk zijn om hun eigen CO2-neutrale energie te produceren en op te slaan.

Wagner en zijn team willen beginnen met het bouwen van een prototype van het systeem. Daarna willen ze concrete toepassing ontwikkelen voor de opgeslagen waterstof. Ze denken bijvoorbeeld aan een elektrisch aangedreven bakfiets. Deze wordt aangedreven door waterstof in plaats van door een batterij. De waterstof wordt door middel van een membraanbrandstofcel omgezet in elektrische energie.

Diverse toepassingsmogelijkheden in de toekomst

“Met dit project willen we laten zien dat waterstof in de toekomst een grote rol zal spelen als energiedrager. De elektrisch aangedreven bakfiets is slechts één voorbeeld om de alledaagse geschiktheid van deze technologie te illustreren”, legt Wagner uit. “Er zijn veel meer mogelijkheden voor praktische toepassing. Waterstof kan bijvoorbeeld overdag worden geproduceerd en opgeslagen met behulp van zonne-energie om ‘s nachts een huis van elektrische energie te voorzien. Bovendien kan waterstof dienen als brandstof voor een gaskachel of een automotor en nog veel meer. Ik ben erg enthousiast over wat de toekomst voor andere toepassingen zal brengen”.

De relevantie van het project is niet alleen gebaseerd op de praktische toepassingen, zeggen de wetenschappers. Met de Nationale Waterstofstrategie (NWS) van het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) wil de Bondsregering “een samenhangend kader scheppen voor de toekomstige productie, het transport, het gebruik en het verdere gebruik van waterstof”, dat ook overeenkomstige innovaties en investeringen mogelijk maakt.

Wagner en zijn team hebben in de Gesellschaft für Gassysteme durch Katalyse und Elektrochemie mbH (GASKATEL) een industriële partner voor het project gevonden om extra knowhow in te brengen. Over het geheel genomen laat het project duidelijk zien “dat praktische en toepasbare technologieën voor een milieuvriendelijkere toekomst kunnen worden ontwikkeld vanuit de samenwerking van het onderwijs, het onderzoek, de industrie en de overheid”, benadrukken de onderzoekers.