Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag Jos Janssen, docent Vastgoed & Makelaardij

Iedereen komt ze wel vaker tegen. Pleonasmen bedoel ik, oftewel uitdrukkingen die dubbelop zijn, zoals ‘pais en vree’. Daar moest ik aan denken toen ik over slim verduurzamen van gebouwen hoorde. Want is het verduurzamen van gebouwen niet per definitie slim? En wat zijn nou slimme energiemeters? Gaan zij voor jou aan de slag met het realiseren van besparingen omdat je daar zelf te stom voor bent of is de installateur zo slim om die meter bij jou te installeren en je energieverbruik te laten monitoren?

Uit onderzoek van de TU Delft is gebleken dat Nederlandse gemeenten jaarlijks bakken met geld onnodig uitgeven door inefficiënt en ondoelmatig gebouwenbeheer. De geschatte kostenpost bedraagt jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro (Nieuwsuur). Dat kun je toch niet echt slim noemen. Om een paar alledaagse problemen te noemen: spookfacturen van energiebedrijven die letterlijk uit de lucht gegrepen zijn, betaalde energienota’s  voor gebouwen die al gesloopt zijn of een dubbele energienota van een bestaand gebouw die gewoon betaald wordt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ander voorbeeld is het simpelweg ontbreken van huur- of gebruikersovereenkomsten voor gebouwen waardoor belangrijke inkomsten worden gemist. Dat soort voorbeelden zijn de voor de hand liggende quick wins. Het laaghangend fruit ligt als het ware al bijna op de grond.

Zit het nog niet tussen de oren van de gemeenteambtenaar?

Daarnaast komt het nog te vaak voor dat klimaatinstallaties van gemeentelijke gebouwen niet goed ingeregeld zijn; de verwarming en de verlichting van het gemeenschapshuis of de sporthal staan nog op volle sterkte terwijl niemand aanwezig is. Of dat luchtbehandelingssystemen van gemeentelijke kantoorgebouwen onnodig staan te stampen. Terwijl de ‘slimme’ technologie beschikbaar is en vaak ook nog leuk geprijsd, zie ik nog regelmatig dat wethouders vooral bezig zijn om besparingen binnen te halen door gebouwen vlotter af te stoten of het nieuwe werken te introduceren. En wat te denken van het collectief investeren van burgercoöperaties in zonnepanelen of windmolens op daken van gemeentelijke gebouwen. Dat levert toch mooi een win/winsituatie. Maar waarom gebeurt het dan nog zo sporadisch? Zit het nog niet tussen de oren van de gemeenteambtenaar of de gebruikers? Kortom, het mag allemaal een stuk ambitieuzer. Tenslotte is het wel maatschappelijk rendement wat tekort schiet.        

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Daarom moeten ook gemeentegebouwen energie-efficiënter en duurzamer worden en zijn (markt)partijen aangeschreven die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Gevestigde marktpartijen, groot en klein (MKB), maar ook kennisinstellingen en nieuwe partijen met innovatieve ideeën zijn opgeroepen om deel te nemen aan dit innovatieve project. Ik ben benieuwd hoe die marktconsultatie gaat uitpakken. Krijgen we energieproducerende gemeentegebouwen of wordt er 10% besparing op de energiekosten bereikt door het raam minder open te zetten? Kortom, gaat het gezond verstand het in Eindhoven winnen van het oude denken? Dat eerste zou je zeggen, de ‘smartest region in the world’ is het aan zijn stand verplicht.

josjanssenJos Janssen,

docent Vastgoed & Makelaardij