© TU Eindhoven
Author profile picture

Het eerste dashboard in Nederland dat met grote zekerheid voorspelt waar lokale oplevingen van COVID-19 besmettingen kunnen plaatsvindenkrijgt een subsidie van een half miljoen euro. Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Nelly Litvak, hoogleraar Algoritmes voor Complexe Netwerken aan de TU Eindhoven gaat het dashboard met het geld verder verbeteren.

Het team heeft sinds de corona-uitbraak in maart gewerkt aan voorspellingen op basis van geaggregeerde mobiliteitsinformatie uit het gebruik van mobiele telefoons. De subsidie wordt ingezet om die die data te combineren met gegevens uit de COVID Radar App. Veiligheidsregio’s kunnen hiermee sneller en gerichter ingrijpen bij dreigende corona-uitbraken, en het ontstaan van nieuwe brandhaarden zelfs voorkomen.

Hoofdonderzoeker Nelly Litvak. © Rob Stork

Het nieuwe dashboard kan de detectie van coronahaarden versnellen, zegt projectleider Nelly Litvak. “Door de geaggregeerde mobiliteitspatronen te combineren met de data van risicovol gedrag in het wiskundige model van verspreiding van het virus, kunnen we de verspreidingsrisico’s van het ene naar het andere gebied vrij nauwkeurig vaststellen. Burgemeesters van veiligheidsregio’s zouden daarmee een mogelijke lokale besmettingsgolf kunnen zien aankomen en tijdig maatregelen kunnen nemen. Iets wat erg belangrijk is nu het virus weer om zich heen grijpt.”

Gegevens combineren

De basis voor het identificeren van de besmettingen is de COVID Radar app, ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en vanaf april dit jaar in gebruik. Met meer dan 3,5 miljoen ingevulde vragenlijsten door ruim 215.000 unieke gebruikers geeft deze app lokale inzichten in besmettelijke concentraties. De data zijn geanonimiseerd, en daarom geschikt om te delen voor informatieanalyses.

Deze informatie wordt vervolgens gecombineerd met geaggregeerde mobiliteitsdata, afkomstig van het data-analysebedrijf Mezuro. Dit data-platform bevat gegevens die zijn afgeleid van het mobiele telefoongebruik over geheel Nederland, in de vorm van woonlocatie, reisbestemming, duur van de reis en de wijze van verplaatsing.

De gecombineerde gegevens vormen de input voor IT-dienstverlener ilionx, die de regionale risico’s visualiseert in een goed te lezen dashboard. Het dashboard is een kaart van Nederland, onderverdeeld in gemeentes en veiligheidsregio’s. Het toont de historische en huidige patronen van besmettingen en verplaatsingen en zal ook een risicobepaling in beeld brengen van potentiële besmettingshaarden in de nabije toekomst.