Brainport Monitor 2018

Dat Brainport Eindhoven een van de sterkste en snelst groeiende economieën van het land heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar hoe dat wordt bepaald, welke cijfers eraan ten grondslag liggen en hoe we die moeten interpreteren, daar hebben we de jaarlijkse Brainport Monitor voor nodig. In zes afleveringen kijken we naar de details. Vandaag deel 5, over internationalisering. Alle cijfers en feiten uit deze serie komen uit de Brainport Monitor, gepubliceerd op 5 november 2018. Hier de tot nu toe verschenen afleveringen in deze serie.

De aantrekkende economie en forse groei van high tech bedrijven in de regio zorgt ervoor dat de vraag naar technisch geschoold personeel toeneemt. Het huidige arbeidsaanbod schiet tekort, het aantal technologiescholieren daalt en de toename in het aantal technologiestudenten lijkt niet voldoende. Daarom worden in toenemende mate ook internationaal talente aangetrokken. De afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse nationaliteiten in de regio ruim anderhalf keer zo hard gestegen als nationaal. Ook het aantal internationale studenten neemt de afgelopen tien jaar toe.

Die trends hebben er mede aan bijgedragen dat steeds meer buitenlandse bedrijven – inclusief investeringen en nieuwe banen – naar de regio kwamen. Datzelfde geldt voor de export: Brainport Eindhoven is nu de derde grootste exportregio van Nederland.

Migratie

Eindhoven wordt als stad steeds internationaler. In 2017 vestigen zich vanuit het buitenland 13.462 personen in de regio en vertrekken er 7.038 personen: een netto instroom van 6.424. Over de periode 2007-2017 stijgt het aantal immigranten regionaal met 133,1%. Nationaal is het aantal immigranten over diezelfde periode gestegen met 101,1%. Het aantal emigranten stijgt ten opzichte van 2007 aanzienlijk minder sterk: regionaal met 17,9% en nationaal met 25,9%. Het buitenlands migratiesaldo stijgt in 2017 regionaal vijf keer zo hard als nationaal. Sinds 2010 is het aantal immigranten als percentage van de totale bevolking in Brainport Eindhoven hoger dan in Nederland. 

Brainport Monitor 2018 International
Brainport Monitor 2018 International

In 2017 zijn er 48.926 inwoners met een buitenlandse nationaliteit in Brainport Eindhoven. Dit is een stijging van 9,1% ten opzichte van 2016. Over de periode 2007-2017 is de stijging 72,6% (nationaal is dat 42,6%). Van de totale bevolking in Brainport Eindhoven heeft 6,4% een niet-Nederlandse nationaliteit. In Nederland ligt dit aandeel lager (5,7%). In 2017 stijgt het aantal personen met een Aziatische (+25,0%), Afrikaanse (+11,8%) of Europese nationaliteit (+6,5%). Het aantal personen met een Amerikaanse (-1,1%) of Oceanische nationaliteit (-4,6%) daalt. Over de periode 2007-2017 is het aantal personen met een Aziatische nationaliteit in Brainport Eindhoven  bijna verdrievoudigd (+190,4%). Bijna tweederde van de niet-Nederlanders in Brainport Eindhoven komt uit Europa.

Brainport Monitor 2018 International
Brainport Monitor 2018 International

Over de afgelopen tien jaar is het aantal internationale technologiestudenten in Brainport Eindhoven ruim verdrievoudigd (+264,3%), ruim boven het Nederlands gemiddelde (+203,6%). Ten opzichte van 2016 groeit dit aantal in Brainport Eindhoven met bijna 10% naar een totaal van 3.060 studenten in 2017. Ruim een kwart (25,9%) van de internationale technologiestudenten in Nederland studeert in Brainport Eindhoven. Verreweg de meeste internationale studenten in Brainport Eindhoven komen uit Duitsland. Op de tweede plek staat Bulgarije. Ook telt de regio veel Chinese studenten.

Brainport Monitor 2018 International
Brainport Monitor 2018 International

Export en buitenlandse vestigingen

In 2017 bedraagt de export van goederen van Brainport Eindhoven €27,1 mld. (+6,6%), waarvan €7,3 mld. ‘wederuitvoer’ (doorvoerhandel). Het aandeel van Brainport Eindhoven in de totale nationale export neemt sinds 2010 ieder jaar toe, tot 8,2% in 2017.

Duitsland is voor Brainport Eindhoven met 11% in de totale goederen uitvoer het belangrijkste handelsland. Andere belangrijke handelslanden zijnde Verenigde Staten met, België en China. Opvallend is dat richting Verenigd Koninkrijk het aandeel in de totale export is afgenomen van 9,6% in 2016 naar 5,0% in 2017. 

Brainport Monitor 2018 International
Brainport Monitor 2018 International

In 2017 landen er 23 buitenlandse vestigingen in Brainport Eindhoven, 5 minder dan een jaar daarvoor. Daarnaast zijn er 12 uitbreidingsprojecten geregistreerd bij reeds gevestigde buitenlandse bedrijven, een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. De meeste nieuwe buitenlandse vestigingen komen uit China. Van de in totaal 23 nieuwe vestigingen, zijn er zeven afkomstig uit China, drie uit België en Taiwan, twee uit de  Verenigde Staten en Duitsland. Daarnaast landen in Brainport Eindhoven buitenlandse vestigingen uit Thailand (1), Zuid Korea (1), Turkije (1), Egypte (1), Spanje (1) en Japan (1).

Brainport Monitor 2018 International
Brainport Monitor 2018 International

Morgen deel 6 (het slot) in deze serie: voorzieningen. Nu alvast het hele rapport lezen? Downloaden kan hier.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.