High Tech Campus, lunchtijd
Author profile picture

Dat Brainport Eindhoven een van de sterkste en snelst groeiende economieën van het land heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar hoe dat wordt bepaald, welke cijfers eraan ten grondslag liggen en hoe we die moeten interpreteren, daar hebben we de jaarlijkse Brainport Monitor voor nodig. In zes afleveringen kijken we naar de details. Vandaag deel 3, over business. Alle cijfers en feiten uit deze serie komen uit de Brainport Monitor, gepubliceerd op 5 november 2018. Hier de tot nu toe verschenen afleveringen in deze serie.

In 2017 is Brainport Eindhoven is de snelst groeiende regio van Nederland. Over de afgelopen tien jaar is de regionale economie gemiddeld jaarlijks tweeënhalf keer zo hard gegroeid als nationaal. Het is vooral de sterk vertegenwoordigde hightech industrie in de regio die de economische groei boven het gemiddelde tilt. Dit is terug te zien in de hoge toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit van (high tech) industriebedrijven in de regio.

Economische groei

Brainport Monitor 2018 business
Brainport Monitor 2018 business

De economische groei wordt gemeten aan de hand van het Bruto Regionaal Product (BRP): de optelsom van alle toegevoegde waarde die gevormd is in de bedrijfstakken in een regio. De toename van de waarde van het BRP geeft een indicatie van de economische groei.

De economie van Brainport Eindhoven groeit in 2017 met 4,9%. Daarmee is Brainport Eindhoven economisch gezien de snelst groeiende regio van Nederland. De nationale economie groeit in 2017 met 3,2%. De regionale economie is over de afgelopen tien jaar gemiddeld met 2,3% per jaar gegroeid. Dat is ruim tweeënhalf keer zo hard als de nationale economie (0,9%). 

Het BRP van Brainport Eindhoven bedraagt in 2016 €37 miljard, een stijging van 4% ten opzichte van 2015. De groei over de periode 2010-2016 was met 20,7% bijna twee keer hoger dan gemiddeld in Nederland (11,3%). Wanneer we kijken naar het aandeel van Brainport Eindhoven in het BBP van Nederland, is dit van 4,9% in 2010 geleidelijk gestegen naar 5,3% in 2016.

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

De bruto toegevoegde waarde in Brainport bedraagt in 2016 €33.612 miljoen; 3,8% meer dan in 2015. Over de periode 2006-2016 stijgt de toegevoegde waarde regionaal  met 34,6% ruim anderhalf keer sterker dan landelijk (+22,3%). De toegevoegde waarde van de industrie in Brainport bedraagt in 2015 €8,6 miljard; 9,7% meer dan in 2014. Over de periode 2005-2015 stijgt de toegevoegde waarde regionaal  met 46,9%, zeven keer sterker dan landelijk (+6,8%). Meer dan de helft (59,9%) van de groei van de nationale toegevoegde waarde van de industrie over de periode 2005-2015 komt uit Brainport Eindhoven.

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

Arbeid en bedrijven

De arbeidsproductiviteit ligt in de regio hoger dan het Nederlandse gemiddelde: €91.231 regionaal tegenover €86.574 nationaal in 2015. De arbeidsproductiviteit groeit ten opzichte van 2014 regionaal met 1,2% en nationaal met 0,8%. Ook over een periode van 10 jaar groeit de gemiddelde arbeidsproductiviteit harder regionaal (+25,1%) dan nationaal (+19,5%). Zowel in 2009 als in 2012 zijn effecten van respectievelijk de crisis en recessie waarneembaar. Deze conjunctuurgevoeligheid hangt sterk samen met de stand van de industrie, de omvangrijkste sector in de regio.

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

Sneller gaat het met de arbeidsproductiviteit van de industrie. Die is met €148.276 in 2015 aanzienlijk hoger dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit in Brainport Eindhoven (€91.231) en stijgt met 8,7% ten opzichte van 2014. Gemiddeld in Nederland ligt de arbeidsproductiviteit in de industrie een stuk lager: €104.652, een stijging van 7,2%.

In 2017 zijn er in Brainport Eindhoven 72.160 bedrijfsvestigingen, een toename van 2120 ten opzichte van 2016 (+3%). Over de afgelopen tien jaar is het aantal vestigingen nationaal (+45,1%) harder gestegen dan regionaal (+36,3%). Ook in de belangrijkse sector High Tech Systemen en Materialen is de groei in Brainport een stuk minder hard dan nationaal. 

In 2017 zijn er 625 ‘snelle groeiers’ in Brainport Eindhoven. Snelle groeiers zijn alle bedrijven met minimaal 10 werknemers (fte) die in 3 jaar 60% of meer in hun werkgelegenheid zijn gegroeid. Daarmee stijgt het aantal snelle groeiers regionaal (+20%) bijna twee keer zo hard als nationaal (+10,5%). Kijkend naar de ontwikkeling van het aantal snelle groeiers in de afgelopen tien jaar, dan zien we een flinke daling in 2009, 2010 en 2011 zowel regionaal als nationaal, maar sinds 2015 stijgt het aantal snelle groeiers weer ieder jaar. 

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

Banen en vacatures

In 2017 zijn er in Brainport Eindhoven 418.160 banen, 11.284 meer dan in 2016 (+2,8%). Op nationaal niveau steeg het aantal banen met 1,5% tot een totaal van 8.444.807 banen. In de topsector HTSM zijn 64.230 banen, 3.981 meer dan in 2016 (+6,6%). Brainport Eindhoven is daarmee goed voor een kwart van de banengroei in de topsector HTSM in Nederland. In 2017 is 11,1% van alle banen in de topsector HTSM in Nederland te vinden in Brainport Eindhoven. In de creatieve industrie is de groei ook goed zichtbaar: in 2017 zijn er in Brainport Eindhoven 11.367 banen in deze sector, een toename van 497 banen ten opzichte van 2016 (+4,6%). 

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

In totaal zijn er in Brainport Eindhoven 48.054 vacatures ontstaan in 2017. Dat is een stijging van 7.828 ten opzichte van 2016, ofwel een groei van 19,5%. Nationaal stijgt het aantal ontstane vacatures  met 15,2%. Het aantal ontstane vacatures in 2017 is 11,5% van het totaal aantal banen in de regio. Dat betekent dus dat de extra vraag naar arbeid dit jaar ruim 10% van de al bestaande werkgelegenheid bedroeg.

Brainport Monitor 2018 Business
Brainport Monitor 2018 Business

Het aantal ontstane vacatures in tech- en IT in Brainport Eindhoven groeide in 2017 met 3.338 vacatures tot een totaal van 13.134 vacatures (+34,8%). Dit is ruim een kwart van het totaal aantal ontstane vacatures in Brainport Eindhoven. Daarmee groeit het aantal tech- en IT vacatures regionaal ruim anderhalf keer zo hard als nationaal: ziedaar een van de grootste uitdagingen van de regio.

Morgen deel 4 in deze serie: mensen. Nu alvast het hele rapport lezen? Downloaden kan hier.