Prof.Dr. Nils Pohl © RUB, Foto: Nelle.
Author profile picture

Met het ouder worden van mensen neemt ook in Nederland het aantal heup- en knieprotheses toe. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 50.000 mensen een nieuwe heup of knie. Voor een goede genezing is het van het grootste belang dat mensen met zo’n prothese al vanaf de eerste dag goed leren lopen. In het ziekenhuis is dat geen probleem. Dan staat er een fysiotherapeut naast het bed om de mensen met hun eerste stappen na de operatie te begeleiden. Maar na het ontslag verdwijnt de patiënt uit beeld.

Dankzij een mobiel systeem dat de Ruhr-Universität Bochum (RUB) momenteel ontwikkelt, kan de patiënt ook thuis worden gevolgd. Mocht iemand met een nieuwe heup of knie zich een verkeerde manier van bewegen aanwennen, dan kan straks een arts of fysiotherapeut dat direct corrigeren. Dit “revalidatie-to-go”-project onder leiding van het bedrijf “ID4us” in Duisburg, wordt met ongeveer 2,1 miljoen euro gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Patiënten worden onzichtbaar

Er zijn heel veel mensen in Nederland die op een of andere manier moeite hebben met lopen. Dat hoeft overigens niet altijd te komen door een ongeval of artrose. Gespecialiseerde centra kunnen door middel van een loopanalyse achterhalen waar het probleem ligt en hoe dit het beste kan worden behandeld. Bijvoorbeeld door middel van fysiotherapeutische oefeningen of bepaalde hulpmiddelen.  Na ontslag uit de kliniek worden de patiënten echter onzichtbaar. Geen enkele professional controleert of het genezingsproces vordert of dat er schade optreedt als gevolg van permanent verkeerde bewegingspatronen.

Bewegingspatronen vastleggen

Dat kan anders gaan worden dankzij het “revalidatie-to-go”-team. De onderzoekers bedachten een nieuwe manier om de beweging van armen, benen en heup in kaart te brengen. Dat gebeurt op basis van Radio Frequency Identification technologie. RFID-etiketten, de zogenaamde tags, moeten worden aangebracht op de kleding. De sensoren leggen de bewegingspatronen vast. De taak van Prof. Dr. Nils Pohl en zijn team is om de RFID-technologie te koppelen aan hoogfrequente radarsystemen om de individuele tags op het lichaam nauwkeurig te kunnen volgen.

Directe online feedback

Patiënten kunnen zo direct online feedback krijgen over hoe zij lopen, of hoe zijn hun fysiotherapeutische oefeningen uitvoeren. Behandelende artsen kunnen op afstand schadelijke looppatronen ontdekken en zonodig corrigeren. Het systeem biedt ook de mogelijkheid het verloop van het herstel na een operatie nauwlettend volgen en de behandeling dienovereenkomstig te optimaliseren.

Kwaliteit behandeling verbetert

Op de afdeling orthopedie en trauma-chirurgie van het St. Marien Ziekenhuis Mülheim/Contilia, wordt deze nieuwe technologie voor het eerst gebruikt bij patiënten na de vervanging van een knie of heup. “Online monitoring zal de kwaliteit van de behandeling verbeteren, de veiligheid van de patiënt verhogen en tegelijkertijd het verblijf in het ziekenhuis verkorten”, aldus kliniekdirecteur Prof. Dr. Marcus Jäger.