Illustration: Chalmers | David Ljungberg

Een nieuwe methode die is ontwikkeld door onderzoekers van de Chalmers University of Technology kan waterverontreiniging door de kledingindustrie terugdringen door gebruik te maken van een materiaal op basis van cellulose. Landen met slechte waterbeheertechnologieën die de afvalstromen van de textielindustrie proberen aan te pakken, zullen baat hebben bij deze ontdekking, aldus de universiteit in een persbericht.

Hoewel schoon water een voorwaarde is voor onze gezondheid en leefomgeving, is het niet toegankelijk voor de gehele wereldbevolking. Volgens de WHO leven er momenteel meer dan twee miljard mensen met beperkte of geen toegang tot schoon water.

Een groep onderzoekers van de Chalmers University of Technology proberen dit aan te pakken door een methode te ontwikkelen om gemakkelijk verontreinigende stoffen uit water te verwijderen. De groep, onder leiding van Gunnar Westman, universitair hoofddocent organische chemie, richt zich op nieuwe toepassingen voor cellulose en producten op basis van hout en maakt deel uit van het Wallenberg Wood Science Center.

“We hebben een unieke holistische benadering van deze cellulose-nanokristallen gevolgd en hun eigenschappen en potentiële toepassingen onderzocht. We hebben nu een biogebaseerd materiaal gecreëerd, een vorm van cellulosepoeder met uitstekende zuiveringseigenschappen die we kunnen aanpassen en wijzigen afhankelijk van de soorten verontreinigende stoffen die moeten worden verwijderd,” aldus Gunnar Westman.

Absorberen van giftige kleurstoffen

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Industrial & Engineering Chemistry Research, beschrijft de methode die wordt gebruikt om giftige kleurstoffen uit afvalwater te filteren. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Malaviya National Institute of Technology Jaipur in India, waar kleurstofverontreinigingen in het afvalwater van de textielindustrie een wijdverbreid probleem vormen.

De methode maakt gebruik van zonlicht. “Stel je een eenvoudig zuiveringssysteem voor, zoals een draagbare doos die op de rioolbuis is aangesloten. Terwijl het verontreinigde water door het cellulosepoederfilter stroomt, worden de verontreinigende stoffen geabsorbeerd en zorgt het zonlicht dat het zuiveringssysteem binnenkomt ervoor dat ze snel en efficiënt worden afgebroken. Het is een kosteneffectief en eenvoudig systeem om op te zetten en te gebruiken, en we zien dat het van groot nut kan zijn in landen waar de waterbehandeling momenteel slecht of niet bestaat,” aldus Westman.

Testen in India

India staat voor de grote uitdaging ervoor te zorgen dat de textielindustrie geen giftige kleurstoffen meer loost in meren, rivieren en beken. De ernstige verontreiniging van deze wateren heeft gevaarlijke gevolgen voor mensen, dieren en planten. Waterverontreinigende stoffen zoals kleurstoffen en zware metalen kunnen bij direct contact huidschade veroorzaken en het risico op kanker en orgaanschade vergroten zodra zij in de voedselketen terechtkomen.

De onderzoekers richtten zich aanvankelijk op de kleinschalige industrieën in India en boekten positieve resultaten met de toepassing van deze methode. “Van het lozen van volledig onbehandeld water naar het verwijderen van 80 procent van de verontreinigende stoffen is een enorme verbetering en betekent aanzienlijk minder vernietiging van de natuur en schade voor de mens,” zegt Westman. Hij gelooft dat door het optimaliseren van de pH-waarde en de behandelingstijd van deze methode, het water verder kan worden gebruikt voor irrigatie- en drinkdoeleinden.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag