De Oostenrijkse wetenschapper Alexander Krajete die al eerder systemen bedacht voor bijvoorbeeld de afvang van stikstof, zegt nu met zijn nieuwe absorptietechnologie een schone verbrandingsmotor te kunnen leveren. Hierdoor zouden bijna alle schadelijke uitlaatgassen worden gezuiverd al meteen nadat de motor wordt gestart. Het systeem bevat een dubbele filter die vervuilende stoffen aan zich bind. Deze stoffen kunnen vervolgens gebruikt worden om meststoffen te produceren. Aldus een persbericht van Krajete GmBH.

De absorptietechnologie, die op grote schaal is getest door verschillende grote Europese autofabrikanten, is gedurende vele jaren ontwikkeld door het Oostenrijkse Krajete GmbH. De technologie maakt het nu mogelijk koolwaterstoffen, koolmonoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijne stofdeeltjes te verwijderen. Hierdoor is een oplossing voor de schadelijke uitlaatgassen van een verbrandingsmotor nu heel dichtbij. Dankzij een speciale, geavanceerde adsorptietechnologie kan er direct na het starten van de motor gezuiverd worden. De technologie wordt aangeboden in een gemakkelijk te installeren dubbele patroon die ook kunnen worden aangepast aan industriële en huishoudelijke verbrandingssystemen.

Bruggenbouwer tussen natuur en techniek

Het onderzoeksbedrijf is gespecialiseerd in het omzetten van natuurlijke processen in technologische kennis. Het bedrijf wordt door Europese industriële partners beschouwd als een innovatieve bruggenbouwer tussen natuur en technologie. Zo werken verschillende grote autofabrikanten al jaren samen met Krajete GmbH op het gebied van de zuivering van uitlaatgassen van auto’s. In het kader van deze samenwerking heeft de onderneming adsorptietechnologieën geoptimaliseerd die verontreinigende stoffen binden.

In eerste instantie lag de focus op het terugdringen van schadelijke stikstofoxideverbindingen (NOx). Door succesvolle proefprojecten in verschillende Europese steden groeide de belangstelling voor de technologie snel. In overeenstemming met deze belangstelling werd de natuurlijke grondstof zeoliet, die als basis voor de absorptie wordt gebruikt, door Krajete GmbH chemisch en fysisch verbeterd.

Advanced Adsorptietechnologie

“Onze natuur heeft immers al de oplossing voor veel van onze problemen”, zegt Dr. Alexander Krajete, oprichter en CEO van Krajete GmbH. “We moeten ze alleen nog leren herkennen en toepassen. Wat het gebruik van zeoliet voor de zuivering van uitlaatgassen betreft, zijn we daar in geslaagd.” Het bedrijf heeft het natuurlijke materiaal zodanig weten te modificeren en aan te vullen met andere materialen, dat zijn adsorbeerders ook koolwaterstoffen, zwaveldioxide, koolmonoxide en fijne stofdeeltjes uit uitlaatgassen kunnen verwijderen.

In tegenstelling tot de klassieke katalysator kan dit gebeuren zonder de noodzakelijke opwarmtijd, d.w.z. direct na het starten van de verbrandingsmotor in koude toestand. Het is namelijk juist in deze periode – in de eerste twee minuten na het starten – dat meer dan veertig procent van de uitstoot van deze verontreinigende stoffen plaatsvindt, die niet door de nog koude katalysator kan worden opgevangen. Dr. Krajete licht toe: “De toevoeging van onze Advanced Adsorptietechnologie aan een motorvoertuig maakt het dus mogelijk honderd procent van alle schadelijke emissies van de genoemde verontreinigende stoffen op te vangen. Schone lucht voor de natuur, dankzij de natuur”.

Upcycling van verontreinigde stoffen

De Advanced Adsorptietechnologie van Krajete GmbH wordt aangeboden in een systeem met dubbele filters, waarbij telkens één filter twee soorten verontreinigende stoffen bindt. Daarbij worden de te verwijderen stoffen niet verbrand zoals in de katalysator, maar omkeerbaar gebonden. Zij kunnen thermisch worden opgelost en als grondstof voor andere doeleinden worden gebruikt. “Stikstofoxiden zijn hier van bijzonder belang”, weet Dr. Krajete. “De stikstofhoudende emissies kunnen gemakkelijk worden omgezet in meststoffen en worden gebruikt voor landbouwdoeleinden.” Krajete GmbH heeft zelfs een geschikt concept ontwikkeld voor de Nederlandse landbouwindustrie, dat momenteel op de markt wordt gebracht.

Veelzijdige technologie

De Advanced Adsorptietechnologie kan ook worden gebruikt voor de verwarming van woningen en voor scheepsmotoren, die berucht zijn om hun hoge uitstoot, en kan de uitstoot van verontreinigende stoffen aanzienlijk verminderen. De veelzijdigheid weerspiegelt ook de reputatie van Krajete GmbH als een flexibele innovatiepionier op het gebied van gaszuivering en biologische methanatie. “Wij zijn partners met de natuur en pikken sneller dan de grootschalige industrie de op de natuur gebaseerde onderzoeksresultaten op”, legt Dr. Krajete uit. “Daardoor kunnen we bruggenbouwers zijn tussen chemische, fysische en biochemische procesbeheersing. Dat komt omdat we ‘On Behalf of Nature’ meer originele en innovatieve oplossingen vinden dan mogelijk is in de strak gescheiden onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen van traditionele bedrijven.”

Het Oostenrijkse bedrijf innoveert en ontwikkelt op de natuur geïnspireerde oplossingen voor gaszuivering en hoogwaardige gasfermentatie. Eerder al kwam zij met een fermentatiesysteem, waarmee huishoudens zelf hun eigen gas kunnen produceren. Daarnaast is vorig jaar in Nederland een door Krajete GmBH ontwikkelde slimme gaszuivering in gebruik genomen. Hiermee kunnen industriële restgassen opgeslagen worden om hier vervolgens meststoffen mee te produceren.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag