4TU Built Environment

Drie Nederlandse universiteiten gaan een samenwerking met elkaar aan om de bouwindustrie al voor 2030 volledig circulair en uitstootvrij te maken. Dit consortium bestaat uit onder andere de UU, UT en de TU/e. Dit project staat onder leiding van hoofdonderzoeker Lisanne Havinga. Zij is assistent professor bij de vakgroep Building Performance. “Het bouwprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) – ‘Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw’ genaamd – stelt hiervoor 1,4 miljoen euro beschikbaar, met een looptijd van vijf jaar”, zo schrijft de TU Eindhoven in een persbericht.

Bouw gaat op de schop

Om op het gebied van renovatie in de bouw de omslag te kunnen maken naar circulaire praktijken met lagere emissies, gaan Havinga en haar team naar de hele keten kijken, vanaf de ontwerpfase van een gebouw tot aan de sloop, én weer terug naar de ontwerpfase: “De keten beter laten samenwerken, met oog voor verschillende perspectieven, dat is ons doel. Nu staan kosten- en energiebesparing vaak voorop, maar we moeten ook kijken naar andere waarden, zoals de milieu-impact van materialen en de impact op bewoners.”

“We willen de juiste omstandigheden creëren als het gaat om nieuwe meetmethoden, renovatieconcepten, businessmodellen, samenwerkingsvormen en juridische kaders. Het zijn in feite verschillende puzzelstukjes die we beter aan elkaar moeten verbinden”, aldus Havinga. Digitalisering zal daarbij een sleutelrol vervullen: “Denk aan het optimaliseren van duurzame renovatieconcepten aan de hand van simulatiemodellen.”

Zoeken naar oplossingen

Volgens Havinga is het belang van dit onderzoek duidelijk en actueel. Zo wil Nederland dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal en circulair is. Havinga: “Sterker nog, als we ons aan het koolstofbudget van 1,5 graden uit het IPCC-klimaatrapport willen houden, moet de woningbouw eigenlijk over tien jaar al volledig CO2-neutraal zijn.”

Feit is dat er nu veel aandacht is voor energiebesparing door de energiecrisis, maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Want als straks iedereen zijn woning wil verduurzamen, zijn er simpelweg niet genoeg vakmensen. Havinga ziet echter genoeg kansen: “Juist door de hele keten mee te nemen, kom je op het vlak van arbeiderscapaciteit misschien tot andere oplossingen. Daar gaan we mee aan de slag.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag