©Christoph Düpper

Met de oprichting van de nieuwe technische faculteit wil de Universiteit Heidelberg, Duitsland, een betere bundeling van de kennis op technologisch gebied, een betere kennistransfer en een uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek op dat vlak. De nadruk bij de nieuwe faculteit Ingenieurswetenschappen ligt op innovatieve engineeringbenaderingen, zo meldt de universiteit in een persbericht. Daarbij gaat het om vakgebieden als moleculaire biotechnologie, engineering van moleculaire systemen, technische informatica en medische technologie. De faculteit start 1 oktober 2021.

“Hiermee geeft de universiteit van Heidelberg blijk van haar innerlijke kracht voor vernieuwing en vult zij een lacune in haar faculteitenportefeuille”, aldus rector prof. dr. Bernhard Eitel. “Het competentieprofiel van Heidelberg op het gebied van engineering, dat een aanvulling vormt op dat van de technische universiteiten, zal daardoor ook internationaal een nieuwe zichtbaarheid krijgen”.

Bundeling van krachten

De universiteit heeft de afgelopen jaren doelgericht de nodige infrastructuur opgebouwd. Zo worden bijvoorbeeld Computer Engineering, Engineering Molecular Systems en Carbon-Based Materials Sciences alsmede Moleculaire Biotechnologie in de Faculteit Ingenieurswetenschappen samengebracht. Deze drie profielbepalende gebieden zullen worden versterkt door extra wetenschappers uit interdisciplinaire onderzoekcentra van de universiteit. Dat zijn het Interdisciplinair Centrum voor wetenschappelijke informatica, het Centrum voor Moleculaire Biologie, het Centrum voor Biochemie en het BioQuant Centrum.

In het onderwijs begint de nieuwe faculteit met de interdisciplinaire bachelor- en masteropleiding Moleculaire biotechnologie, de staatsexamenopleiding Farmacie, de master PhD-opleiding Matter to Life in het kader van de gelijknamige Max Planck School, en de masteropleiding Computer Engineering. Verdere studieprogramma’s in verband met wiskunde en informatica en op het gebied van bio-ingenieurswetenschappen zijn in voorbereiding.

Kennistransfer

De oprichting van de faculteit Ingenieurswetenschappen, naast de versterking van de natuurwetenschappen, vooral een meerwaarde opleveren voor de kennistransfer. “De universiteit van Heidelberg wil de overdracht van kennis aan de samenleving in een interdisciplinaire dialoog bevorderen en bijdragen tot sociaal transformerende doorbraken”, benadrukt Eitel. “Hiervoor putten we ook uit een uitstekende omgeving met sterke niet-universitaire onderzoeksinstellingen en relevante geëngageerde bedrijven”.

In dit netwerk draagt de nieuwe faculteit bij tot de innovatiecampus “Health & Life Science Alliance Heidelberg Mannheim”, die volgens de rector door de faculteit Ingenieurswetenschappen aanzienlijk wordt versterkt in haar koppeling van biowetenschappelijk onderzoek, gezondheidsindustrie en medische technologie.

Ook interessant: Nieuwe opleiding halfgeleiderindustrie in Nijmegen

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag