© TU Delft
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Het creëren van schoon drinkwater is duur en belastend voor het milieu. Daarnaast is schoon drinkwater eindig. Tegen 2030 zal de vraag naar drinkwater onze watervoorraden overschrijden. Daarom zijn duurzame oplossingen nodig en heeft Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

Een installatie in Lampedusa produceert op milieuvriendelijke wijze drinkwater, zouten en chemicaliën uit zeewater. De onderzoekers van de TU Delft hebben een demo-installatie ontwikkeld, schrijft de universiteit in een persbericht.

De installatie in Lampedusa is onderdeel van het WATER-MINING project van de TU Delft. De Delftse onderzoekers hebben een grootschalige installatie ontwikkeld met een totale capaciteit van 50 m3/dag. Projectleider Dimitris Xevgenos: “Het demosysteem zet zeewater om in zoet water, zouten en chemicaliën van hoge kwaliteit. De energie wordt daarnaast voor meer dan de helft gedekt door restwarmte van de nabijgelegen elektriciteitscentrale.”

Het demosysteem blijft tot eind december van dit jaar in Lampedusa. Daarna willen de onderzoekers opschalen om een volledige ontziltingscentrale in Cyrpus te ontwikkelen. “We onderzoeken de mogelijkheden om een volledige ontziltingsinstallatie daar te implementeren. Daarnaast willen we de materialen teruggeven aan de lokale economie zodat er circulariteit ontstaat”, zegt Xevgenos.

Ontziltingsproces

Lampedusa is voor honderd procent afhankelijk van zeewaterontzilting om in haar drinkwaterbehoefte te voorzien. Sinds 1972 is er een ontziltingsinstallatie met een totale capaciteit van 3.500 m3/dag. Deze oplossing heeft de watervoorziening veiliggesteld, maar brengt schade toe aan het ecosysteem door de lozing van pekelwater in zee.

Het ontziltingsproces integreert innovatieve technologieën die een circulaire economie mogelijk maken. De TU Delft werkt samen met 38 bedrijven en universiteiten uit 12 verschillende landen om het proces niet alleen koolstofvrij te maken, maar ook zouten en chemicaliën terug te winnen.

Het proces werkt als volgt. De eerste stap is een voorbehandeling om het zeewater of pekel te zuiveren met behulp van nanofiltratie, een technologie geleverd door het Nederlandse bedrijf LENNTECH. Na de eerste stap wordt de pekel nog een keer behandeld met nanofiltratie en een thermische verdamper. In de laatste stap worden de zouten teruggewonnen met behulp van een kristallisatietechnologie van de TU Delft. Tot slot worden er zuren en alkali geproduceerd uit de resterende zouten door een elektrodialyseproces.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag