© StartLife

Leningen van een Wageningse accelerator hebben gezorgd voor een economische versnelling met een factor 30. Een nieuwe investeringsronde is nu gestart voor technische start-ups in de voedselbranche in de provincie Gelderland.

Innovatieve, technologische start-ups die de voedselketen willen verduurzamen kunnen de komende jaren achtergestelde leningen aanvragen bij de Wageningse accelerator StartLife. De leningen lopen op van 75.000 tot 250.000 euro. De financiering komt uit een nieuw fonds, Startup Fonds Gelderland (SFG). zo blijkt uit een persbericht op de site van StartLife.

De huidige voedselvoorziening staat onder druk en de traditionele productiesystemen hebben veelal een negatieve invloed op het klimaat. Met gunstige, achtergestelde leningen, stelt StartLife jonge technologiebedrijven in staat om innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselproductie te realiseren. Voorbeelden zijn technologieën die bijdragen aan broeikasreductie in de landbouw, het verminderen van afval in de voedselketen en de ontwikkeling van vleesvervangers. 

Wageningen University

StartLife verstrekt de risicodragende leningen in combinatie met professionele begeleiding. Onder het motto ‘samen sterker’ krijgen startups ook toegang tot de kennis en ervaring van toonaangevende bedrijven en investeerders uit de landbouw en voedselindustrie die bij de accelerator zijn aangesloten. Ook heeft StartLife een nauwe samenwerking met Wageningen University & Research. 

Om voor financiering in aanmerking te komen, dienen bedrijven over een beschermbare en schaalbare technologie te beschikken. Ook moeten geïnteresseerde start-ups kunnen aantonen dat hun product of dienst economische of maatschappelijke impact heeft in Gelderland. Daarvoor moeten ze in deze provincie gevestigd zijn of er een deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het fonds draagt om deze reden dan ook de naam Startup Fonds Gelderland.

Het fonds wordt onder andere mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beheert het fonds. Aanvragen verlopen via StartLife. 

Het gaat om een zogenaamd revolverend fonds. Leningen die terugbetaald worden, worden daarna opnieuw ter beschikking gesteld voor nieuwe leningen. StartLife verwacht op deze manier de komende jaren opnieuw zo’n zes miljoen euro aan leningen aan ‘agrifood’ startups te kunnen verstrekken. 

Van 6 miljoen naar 180 miljoen 

Jan Meiling, managing director van StartLife, wijst erop dat StartLife met eerdere fondsen al bijna 8 miljoen euro aan leningen heeft verstrekt. En niet zonder resultaat. “De startups die wij ondersteunen hebben gezamenlijk al zo’n 1.500 kennisintensieve banen gecreëerd en ruim 230 miljoen euro aan financiering opgehaald in de markt. Dat is een ‘multiplier’ van bijna 30. En de teller loopt nog altijd door. Als we dit doorberekenen naar de toekomst, dan komt er met dit nieuwe fonds de komende jaren nog zeker 180 miljoen euro aan economische activiteit bij.”

Jonge bedrijven die in aanmerking willen komen voor financiering, kunnen heel 2022 door een lening aanvragen. Ondernemers die maximaal rendement uit de ondersteuning van StartLife en het bijbehorende ecosysteem willen halen, kunnen zich ook aanmelden voor het halfjaarlijkse groeiversnellingsprogramma StartLife Accelerate. Het eerstvolgende programma loopt van maart tot en met juni 2022. Aanmelden kan nog tot 1 februari.

StartLife is Europa’s oudste accelerator voor technologische start-ups in de agrifoodsector. Sinds de oprichting in 2010, door onder meer Wageningen University & Research, heeft StartLife meer dan 400 agrifoodtech start-ups ondersteund die tot heden ruim 230 miljoen euro verdere financiering hebben opgehaald.

Ook interessant: de plannen van een ander toonaangevend acceleratorprogramma voor technologische start-ups

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

Doneer

Persoonlijke informatie