Poolse studenten hebben een manier gevonden om helikopters veiliger met hogere snelheden te laten vliegen. Zij hebben namelijk een innovatief automatisch besturingssysteem voor helikopters ontworpen, zo schrijft de Technologische Universiteit in Warschau in een persbericht.

Steeds hogere snelheden en een groter bereik betekenen dat samengestelde helikopters worden beschouwd als de toekomst van de industrie. Deze configuraties zijn echter complexer dan klassieke helikopters, bijvoorbeeld door de toevoeging van een extra stuwpropeller. Als gevolg daarvan hebben deze machines uitgebreide besturingssystemen. Door de extra besturingsvariabelen wordt automatisering van de besturing hier cruciaal. Dat is precies waar WUT-studenten aan werken.

Luchtvaartsector blijft achter

De auto-, trein- en scheepvaartbranche hebben al grote stappen gezet in de richting van een emissievrije mobiliteit, maar de luchtvaartsector blijft achter. Momenteel is de luchtvaartsector goed voor 13,7 procent van alle CO2-uitstoot in het vervoer en ongeveer 3,8 procent van de totale emissies in Europa. Daar bovenop komt nog de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals stikstofoxiden, waterdamp en sulfaat- en roetdeeltjes op grote hoogten.

Snelheid én veiligheid waarborgen

De studenten Sara Waśniewska, Tomasz Cioć en Sebastian Topczewski ontwikkelen niet alleen een automatisch regelsysteem, maar testen het ook in de praktijk. Ze gaan na hoe verschillende besturingsmodi de prestaties van de helikopter beïnvloeden. Op die manier willen zij nagaan of het mogelijk is de gewenste snelheid in voorwaartse vlucht te bereiken, met behoud van de veiligheid.

“Het systeem integreert twee besturingsmethoden om de gewenste reacties van de helikopter te verkrijgen”, zo legt Sebastian Topczewski uit. Momenteel zijn de tests gericht op het versnellen van de helikopter tot de ingestelde vliegsnelheid, terwijl de ingestelde waarden van andere toestandsvariabelen van de helikopter, zoals de vlieghoogte, gehandhaafd blijven. De studenten testen de invloed van de controle met behulp van klassieke configuratie- en duwpropeller controlevariabelen op desbetreffende snelheid en andere hulpvariabelen.

Ambitieus

Binnenkort neemt het WUT-team deel aan een van de grootste luchtschipconferenties ter wereld – het Europees Luchtschepen Forum, waar zij de resultaten van hun onderzoek presenteren. Het project loopt door tot sowieso maart 2023. Gedurende deze tijd gaan de ontwerpers hun besturingssysteem constant aanpassen en verbeteren.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag