Vice-president European Commission, Frans Timmermans © Claudio Centonze / European Union, 2022

De Europese Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het coronaherstelplan van Polen. Daarmee lijkt de weg vrij voor de uitbetaling door de EU van 23,9 miljard euro aan subsidies en 11,5 miljard euro aan leningen. Deze financiering ondersteunt de uitvoering van de investerings- en hervormingsmaatregelen die in het coronaherstelplan van Polen zijn uiteengezet, aldus de Europese Commissie in een persbericht.

Vice-president Frans Timmerman stemde tegen het toekennen van de coronamiljarden, evenals enkele andere commissarissen. Timmermans vindt dat de rechtstaat in Polen onvoldoend wordt beschermd. Innovation Origins besteedt volgende week aandacht aan de Poolse plannen in de serie decarbonizing Europe.

Transitie

Het coronaherstelplan is het belangrijkste instrument in het kader van de NextGenerationEU. Er komt tot 800 miljard euro beschikbaar om investeringen en hervormingen in de hele EU te ondersteunen.

NextGeneration EU

De coronacrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Met NextGenerationEU – met 806,9 miljard euro het grootste herstelplan ooit – wil de Europese Unie de lidstaten helpen om sterker uit de crisis tevoorschijn te komen. Het coronaherstelfonds vormt de kern van dit plan (723,8 miljard euro).

Dit fonds heeft twee doelen: ten eerste de Europese economie uit de recessie trekken die door de coronapandemie is veroorzaakt. Tegelijkertijd is het bedoeld om een impuls te geven aan belangrijke investeringen voor de toekomst en aan maatregelen om verandering door te voeren.

Alle 27 lidstaten hebben een plan ingediend. Of al het geld ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd, is afhankelijk van een uiteindelijke beoordeling van de projecten. Zo moeten bijvoorbeeld de landen ten minste 37 procent van hun begroting besteden aan klimaatmaatregelen en 20 procent aan digitalisering.

Het plan van Polen bevat mijlpalen met betrekking tot belangrijke aspecten van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die van bijzonder belang zijn om het investeringsklimaat te verbeteren en de voorwaarden te scheppen voor een doeltreffende uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan. Polen moet aantonen dat aan deze mijlpalen is voldaan voordat de miljarden beschikbaar komen. Het gaat om de vokgende voorwaarden:

  • Alle tuchtzaken tegen rechters zullen worden berecht door een andere rechtbank dan de huidige tuchtkamer, die voldoet aan de vereisten van het EU-recht overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie en dus onafhankelijk, onpartijdig en bij wet ingesteld is;
  • Rechters kunnen niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het indienen van een verzoek om een prejudiciële beslissing bij het Hof van Justitie, voor de inhoud van hun rechterlijke beslissingen, of voor het nagaan of een andere rechterlijke instantie onafhankelijk, onpartijdig en bij wet ingesteld is;
  • De procedurele rechten van partijen in tuchtprocedures worden versterkt;
  • Alle rechters op wie de uitspraken van de tuchtkamer uit het verleden betrekking hebben, krijgen het recht om deze uitspraken onverwijld te laten toetsen door een rechtbank die aan de EU-voorschriften voldoet en dus onafhankelijk, onpartijdig en bij wet ingesteld is.

Lees via deze link het complete persbericht.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag