Dortmund © Evgeni Tcherkasski / Pixabay

Hoe Europese regio’s klimaatneutraal kunnen worden, is de centrale vraag van het nieuwe TRANSFORMER-project, dat de EU met ongeveer 2,3 miljoen euro financiert in het kader van het programma Horizon Europe. De projectpartners willen nieuwe transformatieconcepten ontwikkelen en Ruhr-Universität Bochum (RUB) coördineert het project onder leiding van Prof. Dr. Matthias Kiese en verleent wetenschappelijke ondersteuning. Het zal van start gaan in september 2022 en lopen tot augustus 2024, aldus de RUB in een persbericht.

Vier regio’s met vier verschillende aandachtspunten

Het projectteam werkt aan verschillende zwaartepunten in vier regio’s: In de Metropool Ruhr ligt de nadruk op waterstoftechnologie voor industrie en vervoer; in Emilia-Romagna in Italië ligt de nadruk op de harmonisatie van mobiliteit en energie; in Neder-Silezië in Polen ligt de nadruk op de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en waterstofbussen; in West-Macedonië in Griekenland zijn de belangrijkste thema’s e-mobiliteit, circulaire economie en CO2-opslag.

Klimaatneutraal

“De vier regio’s worden superlabs waar we alle relevante belanghebbenden, universiteiten, gemeenten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld samenbrengen om regionale oplossingen voor klimaatneutraliteit te ontwikkelen,” legt dr. Judith Wiemann van de RUB-werkgroep Stedelijke en Regionale Economie uit. Zij heeft een leidende rol gespeeld bij de aanvraag. Het doel van het internationale projectteam is om routekaarten te ontwikkelen op basis waarvan een regio de stap naar klimaatneutraliteit kan zetten. Het moet mijlpalen bevatten voor de uitvoering, financiering en financieringsmogelijkheden die later naar andere regio’s kunnen worden overgedragen.

In de vier regio’s zijn co-creatieve workshops en andere uitwisselingsvormen met alle relevante belanghebbenden gepland om de routekaarten te ontwikkelen en de eerste concepten binnen twee jaar te testen.

Superlaboratorium Ruhr-metropool

De Ruhr-metropool wordt een echt laboratorium voor het transformatieproces op het gebied van vervoer, circulaire economie, energie en industrie. De nadruk ligt met name op waterstof, dat relevant is voor bijvoorbeeld de staalindustrie of de scheepvaart – verschillende gemeenten zijn al actief op dit gebied. Het doel van TRANSFORMER is de initiatieven samen te brengen om een geïntegreerd waterstof-ecosysteem te creëren. De hele waardeketen, van productie via opslag en distributie tot eindverbruik, moet in kaart worden gebracht.

Waterstof

“Als je de grote transformatie wilt bereiken, moet je daar beginnen waar de middelen die het meest effect kunnen hebben. Met zijn 5,1 miljoen inwoners, meer dan 130.000 bedrijven en 22 universiteiten biedt het Metropole Ruhrgebied dan ook optimale voorwaarden,” zegt Prof. Dr Julia Frohne, Managing Director van Business Metropole Ruhr GmbH. “Bijgevolg leidt de Ruhr-Universität Bochum TRANSFORMER voor heel Europa. Als Business Metropole Ruhr verheugen wij ons erop om met innovatieve projecten de transformatie in de Reallabor Metropole Ruhr mede vorm te geven. Het thema waterstof zal daarbij centraal staan.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag