Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Jaarlijks vinden er 15.000 niertransplantaties plaats in Europa. De helft van alle donornieren wordt echter binnen vijftien jaar afgestoten. Vaak met ernstige complicaties tot gevolg. Dankzij deze nieuwe methode kunnen onderzoekers voor het eerst experimenten uitvoeren rondom orgaanafstoting om zo betere behandelingen te ontwikkelen. Daarom heeft Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

Onderzoekers van het King’s College London hebben met succes transplantatieafstoting in menselijke nieren gemodelleerd. De ontdekking stelt wetenschappers in staat om nieuwe mechanismen en behandelingen te onderzoeken voor transplantatieafstoting buiten het menselijk lichaam, schrijft de universiteit in een persbericht.

Een belangrijke bedreiging na orgaantransplantatie is antilichaamgemedieerde afstoting (AMR) – een proces waarbij antilichamen zorgen dat het immuunsysteem het donororgaan afstoot en beschadigt. Dit kan leiden tot verlies van het getransplanteerde orgaan en in sommige gevallen zelfs tot de dood. Onderzoekers van King’s College London hebben vandaag voor het eerst een klinisch relevant, reproduceerbaar model van AMR gepubliceerd met behulp van menselijke nieren en warme machinale perfusietechnologie.

Het is lastig om een menselijk model te ontwikkelen waarmee afstoting onderzocht kan worden. Daardoor hebben onderzoekers nog maar weinig kansen gehad om nieuwe behandelingen te ontwikkelen om het risico op complicaties te verminderen. Het nieuwe model stelt onderzoekers in staat om een orgaan-specifieke therapie te onderzoeken en te testen.

Studie

De onderzoekers hebben een menselijk orgaan (aangeboden voor onderzoeksdoeleinden) aangesloten op een bypassmachine. Vervolgens hebben ze een vloeistof op basis van warm bloed door het orgaan laten circuleren. Daarnaast hebben ze antilichamen en stollingsfactoren aan het circuit toegevoegd. Zo konden de onderzoekers kunstmatig AMR opwekken en simuleren.

“De ontwikkeling van een experimenteel, menselijk model van transplantatieafstoting kan het mogelijk maken gerichte orgaanspecifieke therapie te testen en verder inzicht te krijgen in dit proces”, zegt Pankaj Chandak, auteur van de studie. “We kunnen dan ook herstel- en regeneratie-interventies in deze afgestoten, beschadigde organen onderzoeken. De auteurs van de studie menen dat de inzichten die met dit model en de opzet ervan zijn verkregen, ook vertaalbaar zijn naar andere orgaantransplantatietypes.

Het volledige artikel is gepubliceerd in eBioMedicine.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag