Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Er wordt volop geïnnoveerd en geëxperimenteerd, maar vergeten weleens waar een klein land groot in kan zijn: dijken bouwen. Ook op dit gebied staan de ontwikkelingen niet stil. Daarom heeft de redactie van Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

Het onderzoeksprogramma Future Dikes onderzoekt hoe een soortenrijke grasbekleding kan bijdragen aan de erosiebestendigheid van een dijk. Hiervoor is op de campus van de Radboud Universiteit een nieuwe onderzoeksfaciliteit met vier proefdijken aangelegd om experimenten mogelijk te maken, schrijft de universiteit in een persbericht.

Hoe sterk de toplaag van een dijk is, is afhankelijk van een samenspel van bodemdeeltjes, zoals zand en klei, en de planten die bovenop de dijk groeien. Maar dijken en hun omgeving zijn veranderlijk. Weer, klimaat, beheer en incidenten zorgen er voor dat het moeilijk is om langdurige experimenten uit te voeren, waarin condities stabiel of bewust te manipuleren zijn. Daarom is er op de campus van de Radboud Universiteit een nieuwe onderzoeksfaciliteit aangelegd.

De proefdijken blijven enkele jaren liggen, waardoor er ook over een langere tijd gekeken kan worden naar de ontwikkeling van de dijkbekleding. Vanaf volgend jaar wordt ook gekeken naar hoe de verschillende inzaaimengsels reageren op droogte.

Proefdijken

Er zijn vier proefdijken aangelegd op de campus. Op deze proefdijken worden dit najaar tal van plantensoorten uitgezaaid, in verschillende combinaties, om te zien welk zaadmengsel de snelste en beste doorworteling ontwikkelt. Naast de bovengrondse ontwikkeling van de planten zijn de onderzoekers juist ook erg benieuwd wat er onder de grond gebeurt. De wortels van planten houden de grond van de dijk bij elkaar in het geval van een overstroming, zo is de theorie. Om ondergronds te kunnen kijken, zijn er doorzichtige buizen in de dijk begraven, waarmee de wortelgroei ‘live’ gevolgd kan worden met speciale scanners.

“We kunnen zo van week tot week volgen hoe het wortelstelsel van de planten zich ontwikkelt en hoe snel het dieper groeit,” vertelt dr. Eric Visser, universitair hoofddocent Plantenecologie. “We kunnen zelfs wortelmonsters nemen om te zien welke wortels bij welke plantensoort horen. Het mooie is dat in zulke soortenrijke begroeiingen de planten elkaar kunnen stimuleren om meer en diepere wortels te maken.” Zo kan er nauwgezet bepaald worden hoe snel de vegetatie zich ontwikkelt, welke doorworteling bij welk mengsel hoort en welke soortencombinaties de best doorwortelde dijk opleveren.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag