Windenergie opgewekt in de Oostzee moet een grotere bijdrage leveren aan de groene energietransitie van Polen. Samenwerking met DTU kan het proces versnellen, schrijft deze Deense universiteit in een persbericht.

Historisch gezien heeft Polen zijn energieproductie gebaseerd op steenkoolwinning. De Poolse steenkoolmijnen waren – en zijn nog steeds – een belangrijke factor in de Poolse economie. Er waait echter nu een wind uit een andere hoek. Een proces dat vorig jaar serieus van start ging toen de Poolse minister van klimaat Michał Kurtyka aankondigde dat het land in hernieuwbare energie wil investeren en gigantische windmolenparken in de Oostzee gaat bouwen.

Daarom ondertekenden de landen rond de Oostzee een overeenkomst om nieuwe offshore-windmolenparken in het gebied te ontwikkelen. Denemarken was een van de ondertekenaars.

Ook interessant: Poolse innovatie: groener, slimmer en industriëler

De energievoorziening van een land verander je echter niet van de ene dag op de andere. In Denemarken heeft de ontwikkeling zo’n veertig jaar geduurd. In die periode hebben Deense onderzoekers, ingenieurs en bedrijven uitgebreide ervaring opgedaan. Daardoor heeft het Deense windonderzoek een leidende positie verworven. Deze kan nu ten goede komen aan de Poolse energietransite.

Deense ervaring

Dit heeft ertoe geleid dat het Poolse energiebedrijf PGE (Polska Grupa Energetyczna) en de Technische Universiteit van Gdańsk gaan samenwerken met DTU Windenergie, een van ‘s werelds toonaangevende onderzoeksinstituten op dit gebied.

“De route van besluitvorming tot de vestiging van offshore windturbines in het Poolse deel van de Baltische Zee kan aanzienlijk worden verkort als men gebruik maakt van de ervaring die in Denemarken is opgedaan”, zegt Cathy Suo, afdelingshoofd Windenergiesystemen bij DTU Wind Energy.

Voor offshore windturbines heb je ingenieurs nodig. Daarom komt er een uitwisseling van kennis, studenten en onderzoekers. In eerste instantie zullen bijvoorbeeld conferenties, workshops, stages en studiebezoeken worden georganiseerd, evenals de ontwikkeling van gezamenlijke projectaanvragen bij de EU of andere organisaties. Op termijn kan dit ertoe kunnen leiden dat de Technische Universiteit van Gdańsk haar eigen ingenieurs gaat opleiden.

“Het onderwijzend personeel stelt de technische universiteiten in staat de ingenieurs van morgen op te leiden, die de deskundig zijn op het gebied van de zeer complexe aspecten van de offshore-windturbinetechnologie”, zegt Cathy Suo.

Eerste stap op weg naar een Baltische transitie

Verder ziet Cathy Suo de uitwisseling met Polen als een belangrijke stap op weg naar duurzame energieproductie. In eerste instantie zal dit leiden tot meer offshore windturbinecapaciteit in Polen. Maar het is goed mogelijk dat dit binnenkort voor alle Oostzeelanden geldt.

“We zijn in gesprek met Litouwen, dat ook bereid is om deel te nemen aan de groene transitie. Zo zetten we de eerste stappen om het Oostzeegebied groener te maken. De eerste stappen zijn vaak de moeilijkste. Daarom zijn ze van cruciaal belang voor de ontwikkeling die Europa en de wereld nastreven. Kortom, het is belangrijk dat we de groene transitie kracht bijzetten en sneller realiseren.”

Tegelijkertijd hebben de Poolse energieautoriteiten een overeenkomst gesloten met het Deense energiebedrijf Ørsted over de aanleg van de eerste offshore windparken in het Poolse deel van de Oostzee. Ørsted verwacht dat dit ook de lokale toeleveringsketen zal versnellen, en de economische activiteit in het gebied zal bevorderen.

Sleuteltechnologie

Windenergie wordt in Polen gezien als de sleuteltechnologie die het land kan omvormen tot een emissiearme economie. Nu nog heeft Polen geen offshore-windkrachtcapaciteit. Maar het land verbindt zich ertoe om in de toekomst 3,8 GW te installeren tegen 2030 en tot 11 GW tegen 2040. Uit analyses komt naar voren dat er tegen 2050 een potentieel tot 28 GW in Poolse wateren is. Dit maakt van Polen de grootste markt voor offshore-windenergie in het Oostzeegebied. Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de Europese Commissie om tegen 2050 300 GW aan offshore-windenergiecapaciteit in Europese wateren te installeren ter verwezenlijking van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit .

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag