Het Duitse energiebedrijf RWE gaat meebouwen aan het Nederlands windmolenpark Hollandse Kust West (HKW), zo meldt RWE in een persbericht. Nederland wil tegen 2030 daar 21 gigawatt (GW) stroom opwekken. Het park ligt ongeveer 53 kilometer uit de Nederlandse kust.

Bovendien heeft RWE een ontwerp voor HKW voorgesteld dat een positief netto-effect heeft op het ecosysteem van de Noordzee. Daarnaast ontwikkelde RWE een blauwdrukconcept voor de integratie van offshore-windparken in het Nederlandse energiesysteem.

Offshore-innovatieprojecten zijn een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van RWE. Innovaties maken ook integraal deel uit van het bod van RWE volgens hetwelk het offshore-windmolenpark zal worden gebouwd en geëxploiteerd in harmonie met het ecosystem.

Vogel- en vleermuisvriendelijk

Het ontwerpconcept van RWE houdt rekening met de effecten op flora en fauna – zowel boven als onder de zeespiegel. Er worden innovaties worden toegepast om vleermuizen en vogels in staat te stellen veilig tussen de turbines en onder het rotorzwenkgebied te vliegen. Bovendien wil RWE het gebied opnieuw verwilderen door kunstmatig riet en drijvende tuinen aan te leggen.

Dit moet de habitat verbeteren, de voedselketen versterken en alle soorten, zoals vogels, vissen en zeezoogdieren, ten goede komen. De bescherming van het ecosysteem is ook een belangrijk punt tijdens de bouw. Om de verstoring door de installatie van funderingen voor monopile’s tot een minimum te beperken, gebruikt RWE hiervoor speciale boortechnieken.

Een ander cruciaal element van RWE’s streven naar kennisleiderschap op het gebied van Noordzee-ecologie is de investering in een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma met vooraanstaande partners zoals universiteiten en onderzoeksinstituten uit Nederland. Daarnaast is RWE van plan een multitechnologisch monitoringsysteem op te zetten dat kennis zal delen en alle belanghebbenden bij offshore-windenergie in staat zal stellen zoveel mogelijk voor de ecologie te doen.

Blauwdruk

RWE wil zich verder richten op het combineren van offshore-windmolens met elektrolyzers op het vaste land van 600 MW voor de productie van groene waterstof. Daarnaast wil het bedrijf e-boilers integreren voor verwarming, batterijopslag en laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Grote delen van de investeringen zijn gepland in de regio’s Groningen en Brabant, in nauwe samenwerking met partners in die regio’s.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag