Een Duits consortium lanceert vandaag het project “Battery Pass”. Dankzij de financiering van het Bondsministerie voor Economische Zaken en Klimaat (BMWK) zal het project een oplossing bieden voor het veilig delen van informatie en gegevens tussen organisaties op het gebied van tractiebatterijen, op basis van verplichte standaarddatasets en een technische implementatieaanpak, aldus FIWARE Foundation, een van de partners van het consortium, in een persbericht.

Het Battery Pass-project, dat wordt geleid door SYSTEMIQ GmbH, omvat elf consortiumpartners – wereldwijde organisaties uit relevante bedrijfstakken, onderzoeksinstellingen en academies, alsmede aanbieders van digitale diensten op het gebied van open normen, batterijanalyse en tracering. Het is de bedoeling dat het systeem in de automobielindustrie wordt gebruikt en een ge√Įntegreerde standaard voor veilig en wendbaar gegevensbeheer introduceert.

Parlementaire staatssecretaris, Michael Kellner: “Duurzame batterijen zijn een sleutelelement voor sociale en klimaatvriendelijke elektromobiliteit. Met de digitale Battery Pass komen we een grote stap dichter bij dit doel. Belangrijke gegevens, zoals de klimaatvoetafdruk of informatie over de voorwaarden voor de winning van grondstoffen, de repareerbaarheid en de recycleerbaarheid, zullen hierin veilig worden opgeslagen en worden uitgewisseld tussen partijen in de hele waardeketen van de batterij – van de winning van grondstoffen tot hergebruik en recycling. Dit zorgt voor transparantie rond de elektrische-autobatterij”.

Battery Pass’s duurzame impact

Battery Pass legt de basis voor digitale infrastructuren, de uitwisseling van basisinformatie en technische gegevens – in het bijzonder gegevens over de toeleveringsketen, zoals broeikasgassen voetafdruk en arbeidsomstandigheden bij de winning van grondstoffen. Het project is opgezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van EU-batterijpaspoorten (zoals wettelijk verplicht door de EU-batterijverordening vanaf 2026) en is sterk gericht op het ecosysteem van de EU, en daarbuiten. Uiteindelijk is het de bedoeling om wereldwijd duurzame en circulaire waardeketens voor batterijen te ondersteunen en een transformatie teweeg te brengen op belangrijke gebieden als klimaatbescherming, energie en de circulaire economie.

“Het beheer van de gegevens over de levenscyclus van voertuigaccu’s is van cruciaal belang om de doeltreffendheid van de EU-batterijen- en auto-industrie te versterken. Het zal niet alleen de schaalvergroting van het aantal elektrische voertuigen versnellen, maar ook zorgen voor een productief en milieuvriendelijk gebruik van waardevolle tractiebatterijen voor voertuigen. Dit zal de EU-landen en -bedrijven helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken, hoogwaardige banen te scheppen en de afhankelijkheid van invoer te verminderen”, voegt Tilmann Vahle van SYSTEMIQ’s Circular Mobility Platform, toe.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag