© Vattenfall

Om congestie op het net te voorkomen, wil de energiemaatschappij Vattenfall windturbines en elektrische auto’s met elkaar laten communiceren over de beschikbare windkracht en de laadvraag. Door een groeiend aantal flexibele energiebronnen zoals wind en zon, samen met de enorme groei van elektrisch vervoer, dreigt het elektriciteitsnet overbelast te raken. Dit kan worden voorkomen door vraag en aanbod slimmer op elkaar af te stemmen. Vattenfall wil hiervoor een proefproject ‘slim laden’ starten met windenergie uit het nieuwe windpark Hollandse Kust West.

Als het proefproject succesvol is, wil Vattenfall samenwerken met onder andere de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, om te kijken hoe de opgedane kennis ook daar kan worden toegepast, aldus Vattenfall in een persbericht.

Slim opladen

Allereerst moeten vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar afgestemd gaan worden. Op dit moment vindt vooral ‘ongestuurd’ laden plaats: een elektrisch voertuig wordt aan een laadpaal gekoppeld en laadt meteen op maximaal vermogen zodra er verbinding met het net is. Door slim te gaan laden, vindt juist wél sturing plaats op wanneer en hoe snel elektrische voertuigen laden. De auto communiceert direct met de laadpaal: hoeveel energie heeft de auto nodig en wanneer.

Vattenfall wil met het doorontwikkelen van deze ‘communicatie’ tussen elektrische auto en laadpaal ervoor zorgen dat de capaciteit van het elektriciteitsnet wordt afgestemd met de laadbehoefte van de auto en andere auto’s aan laadstations. Het gebruik van een laadpas, die zorgt voor communicatie tussen laadpaal en auto, is dan ook niet meer nodig. De functie van de laadpas wordt verwerkt in de auto, als ware het een digitaal ‘energiecontract’ dat informatie verstuurt naar de paal.

Innovatieproef met windpark Hollandse West Kust

De volgende stap in slim laden is het rekening gaan houden met het aanbod van windenergie. Een grootschalige innovatieproef met betrekking tot slim laden met 200 tot 400 al bestaande laadstations is daarom onderdeel van Vattenfalls bieding voor offshore windpark Hollandse Kust West (HKW). De laadstations worden aangepast volgens de innovatieve laadpaalcommunicatienorm (ISO 15118) die ‘sturing’ van auto’s via de laadpalen mogelijk maakt en rekening houdt met de hoeveelheid stroom die wordt geproduceerd door windpark HKW.

Als het aanbod van windenergie van het offshore windpark groot is, kunnen auto’s sneller worden opgeladen; bij weinig wind wordt er gelijkmatiger over de dag geladen. Ook kan er zo gestuurd worden dat er vooral wordt geladen als de marktprijs gunstig is, zodat elektrisch rijden mogelijk nog kostenefficiënter wordt. Zo wordt bijgedragen aan een goede netbalans zonder daarbij de belangen van de EV-rijder uit het oog te verliezen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag