De milieu-impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe Self Assessment tool voor levenscyclus analyses. Het mkb kan zo betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie, schrijft Circonnect in een persbericht.

De tool werd ontwikkeld door TNO in samenwerking met CIRCO en LBP | Sight. Het project is ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). 

Levenscyclusanalyse als basis voor duurzame productstrategieën

Verduurzamen is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven. Om te verduurzamen, is het essentieel om te weten hoe de milieu impact van organisaties en producten is opgebouwd. Levenscyclusanalyses bieden hiervoor uitkomst. Maar deze zijn specialistisch, kostbaar en tijdsintensief. Dit vormt daarmee vaak een drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van hun milieu impact.

TNO, CIRCO en LBP | Sight bundelden hun kennis en ervaring in de nieuwe Self Assesment tool. Hiermee maken zij het makkelijk voor maakbedrijven, logistieke dienstverleners en reparatiebedrijven om inzicht te krijgen in hun milieu impact. Bedrijven kunnen de tool inzetten om snel en eenvoudig een basisscreening te doen van hun producten en diensten. De tool is gratis beschikbaar voor iedereen. De kennispartners, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), willen zo organisaties duurzaam en circulair in beweging krijgen. 

“Door te begrijpen welke milieu-impact jouw producten maken over de gehele levenscyclus, kun je ook ontdekken hoe je dit kan verbeteren. In de tool kun je bijvoorbeeld gemakkelijk spelen met materiaalkeuzes en interventies om zo tot nieuwe duurzamere productstrategieën te komen”, aldus Jeannette Levels-Vermeer van het CIRCO Expertteam.

Inzicht in de oorsprong van milieu impact

Van materialen, bewerkingen en distributie tot aan gebruik en einde levensfase: de tool kan één of meerdere levensfases modeleren en analyseren. Hiermee krijg je inzicht in de oorsprong van de milieu impact van een product. De tool biedt ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Zo kun je bijvoorbeeld de impact van levensduur verlenging in kaart brengen of het verschil tussen twee productontwerpen inzichtelijk maken.

Uniek aan de tool is dat deze transparant is over de gebruikte data en scenario’s. Zo is direct duidelijk wat er wordt berekend. Daarnaast geeft de tool de mogelijkheid om eigen data toe te voegen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag