Take by Kevin Ku (2017)

Een AI-tekstalgoritme is in staat geweest een academisch artikel over zichzelf te genereren, volgens berichten in The Independent

De gekozen algoritmische tool, OpenAI’s GPT-3, begon een academisch artikel van 500 woorden te schrijven nadat het daartoe was verzocht door de Zweedse onderzoeker Almira Osmanovic Thunstrom, die haar resultaten oorspronkelijk deelde met Scientific American. 

Thunstrom zegt dat het algoritme in staat was om het artikel binnen twee uur te schrijven, en op sommige plaatsen correcte citaten en de juiste context op te nemen. 

Over het resultaat was ze zelf verbaasd: “Toen het tekst begon te genereren, stond ik perplex. Hier was nieuwe inhoud geschreven in academische taal, met goed onderbouwde referenties geciteerd op de juiste plaatsen en in relatie tot de juiste context.” 

Gekozen voor de GPT-3

Volgens Thunstrom werd het GPT-3-algoritme gekozen omdat het vrij nieuw is en er dus minder onderzoek naar is gedaan. Dit betekende dat er minder gegevens over het onderwerp van de paper konden worden geanalyseerd. 

Het algoritme werd ook gekozen omdat het, in het geval dat het bepaalde informatie fout zou hebben, wat AI-algoritmen meestal doen, geen “door AI gegenereerde verkeerde informatie” zou delen. In plaats daarvan zou het deel uitmaken van een experimenteel verzoek om een artikel op te stellen. 

Het autonome gedrag leverde een compleet academisch artikel op, inclusief de instemming om als co-auteur op te treden. In het juridische gedeelte van de sites van wetenschappelijke tijdschriften wordt doorgaans gevraagd of alle auteurs van een wetenschappelijk artikel instemmen met de publicatie van de studie. Dr. Thunstrom vroeg GPT-3 vervolgens rechtstreeks via een prompt: “Stemt u ermee in om de eerste auteur te zijn van een paper samen met Almira Osmanovic Thunström en Steinn Steingrimsson?” 

Het algoritme antwoordde “ja”.

Voorzichtige verbetering van AI-capaciteit

Onderzoekers geloven dat door een AI-tool te vragen over zichzelf te schrijven, dit algoritme “een beter begrip van zichzelf kan krijgen,” en zo zijn eigen prestaties en capaciteiten kan verbeteren. Anders gezegd, het experiment kan meer licht werpen op hoe GPT-3 werkt en denkt, wat nuttig kan zijn voor wetenschappers die kunstmatige intelligentie meer in het algemeen proberen te begrijpen.

Toch zijn de onderzoekers ook van mening dat geschriften die door een AI worden geproduceerd, nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, “om eventuele negatieve gevolgen te beperken”.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag