Hackathon © Holland High Tech

Slechts 14% van de technische beroepen wordt in Nederland uitgeoefend door vrouwen. De urgentie om dat te veranderen is hoog, maar het vraagstuk complex. Tijdens de nationale hackathon Hacking Women into Tech, vorige week in Brainport Industries Campus, bedachten 40 vrouwen én mannen acht innovatieve oplossingen om deze problematiek aan te pakken. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW en boegbeeld Topsector HighTech Systemen en Materialen Marc Hendriksen waren erbij; ze spraken met de deelnemers en experts en droegen actief bij aan de oplossingen voor meer vrouwen in techniek. Lees hier het persbericht van Human Capital Topsectoren.

Lees hier ook het interview dat we hadden met Marc Hendrikse

De vernieuwende oplossingen die uit de intensieve hackathon kwamen waren uiteenlopend: van vrouwelijke tech influencers op social media tot de tech-oma, het lessenprogramma met rolmodellen op scholen, de bias game op scholen, het tv-programma ‘mannengezeik’, de One Day detox mindset process, de virtuele bril die je in de schoenen van je collega plaatst en nog veel meer. De acht teams eindigden na 8 uur hacken met een pitch aan een Dragon’s Den met nationale experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Na de pitch zijn de acht oplossingen direct gekoppeld aan financiering en partnerschappen van de aanwezige professionals en influencers tijdens het afsluitende high level event, zodat de ideeën daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Inspirerend

Luca van Lent, 16 jaar, scholier uit het voortgezet onderwijs: “Ik vond het een fantastische ervaring om erbij te zijn als Hacker vandaag. Eindelijk krijg ik de ruimte om mee te denken en er wordt nog naar je geluisterd ook. En nu moet ik nog een aantal jaar naar school. Ik kan niet wachten tot ik daarna aan de slag mag met werken.”

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Het is heel inspirerend om met mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven te praten over wat we nu gezamenlijk kunnen doen om vrouwen te interesseren voor techniek. Het begint altijd aan de top, zolang de top vooral mannelijk is gaat het op de werkvloer niet veranderen. Het is nodig dat dit verandert, want als het de vertegenwoordiging van vrouwen in techniek en IT aangaat, zijn we echt een ouderwets land.”

Marc Hendrikse, boegbeeld Topsector Hightech Systemen en Materialen: “Nederland is verrassend behoudend als het gaat om vrouwen in techniek en IT. We lopen achter op andere landen. Tegelijkertijd is techniek te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. We moeten vrouwen in de techniek behouden en het aantal vrouwen in techniek uitbreiden. Totale diversiteit is belangrijk om de juiste besluiten te nemen voor de techniek van de toekomst, zeker met alle maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan.”

© Holland High Tech

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie (PTvT): “De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven opgezet om meiden en vrouwen te stimuleren de technische en digitale wereld te verkennen, vaardigheden erin te ontwikkelen en hun carrière erin op te bouwen. Helaas moeten wij constateren dat er slechts een lichte vooruitgang wordt geboekt. Er kiezen relatief weinig meiden voor een techniek-gerelateerde opleiding en van de vrouwen die daadwerkelijk in een technisch beroep aan de slag gaan, stroomt een groot deel na een aantal jaren weer uit. Om hier verandering in te brengen moeten wij het echt anders gaan aanpakken dan tot nu toe. Inmiddels weten we dat alleen een structurele, geïntegreerde aanpak die breed gedragen is en waarin geïnvesteerd wordt door alle partijen kans van slagen heeft.”

Sahar Yadegari, directeur VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT: “Fix the system, not the girls… dus: als we meer vrouwen in techniek willen, moeten we het systeem veranderen, niet de meisjes en vrouwen. Het begint al heel vroeg. Allereerst moeten we hardnekkige vooroordelen ontkrachten door ouders en opleiders bewust te maken dat ze drempels opwerpen als ze kinderen onbewust anders behandelen op basis van gender. Iedereen op school moet de kans hebben om kennis te maken met ICT en techniek én daarin gestimuleerd worden, ongeacht of je een jongen of meisje bent. Verder moeten mannen zich realiseren dat zij de sleutel in handen hebben om de technische werkplek een goede en prettige plek voor iedereen te maken, niet alleen voor zichzelf.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag