Author profile picture

Het is alleszins én zeker geen goede gewoonte om in Brabant een discussie af te ronden met de slotopmerking: ‘Schup ze’. Integendeel.

“…Schup ze…” is gewoon een manier van zeggen binnen mijn familie om de discussie te sluiten…” liet het Eindhovense CDA-boegbeeld Linda Hofman deze week weten.
De gewoontes binnen de familie Hofman hebben in het debat rondom de anti-Zwarte-Piet-demonstratie voor de Catharinakerk in Eindhoven, ongewild voor een onaangenaam plaatselijk politiek randje gezorgd.
De indruk is ontstaan dat fractievoorzitter Hofman het niet zo nauw heeft genomen met het respect voor het grondwettelijke demonstratierecht. De verontschuldiging dat het hier gaat om ’n uitlating op Facebook, en dus niet publiekelijk is, raakt kant noch wal.
Sinds wanneer is Facebook immers privaat terrein voor ‘n actieve politica?

Het CDA-afdelingsbestuur vindt het ‘…niet slim…’ en spreekt van een ’…inschattingsfout…’. Zuinig commentaar om het raadslid vooral niet al te zeer af te vallen.
Begrip is er in die kring wel voor het bericht dat de burgemeester not amused is.
Linda Hofman doelde immers op de Deelnemers aan de Zwarte Piet Kick Out demonstratie die plaatsvond tijdens de Sinterklaasintocht enkele weken geleden.

Het moet toch niet gekker worden; een raadslid, fractievoorzitter, één van de dragers van de coalitie in het stadsbestuur, kan zonder gêne rondtoeteren dat demonstranten beter kunnen vertrekken. Terwijl zij wist, en in elk geval behoorde te weten, hoezeer de discussie rondom de verschijning van Zwarte Piet in een gespannen context wordt gevoerd.
Olie op ‘t vuur kunnen we niet gebruiken, en al helemaal niet door publieke gezagsdragers.

Over het uiterlijk van Zwarte Piet in de toekomst, gaat de Eindhovense gemeenteraad in dialoog. Met steun van mevrouw Hofman. En wordt zij dan namens het CDA de spreekstalmeester? Het zal toch niet waar zijn.

Linda Hofman heeft haar geloofwaardigheid verspeeld.

En als volksvertegenwoordiger verliest zij vertrouwen. Optreden als beschermer van grondrechten is ‘n plicht van élk gekozen raadslid.
Dat zij weigert haar excuses te maken, maakt de zaak nog onverkwikkelijker. Kennelijk houdt zij er eigen mores op na bij de interpretatie van normen en waarden. Bijzonder, omdat háár partij zich altijd op de verdediging daarvan laat voorstaan.
Het zou van elementair fatsoen naar de demonstranten getuigen, indien zij publiekelijk erkende in de fout te zijn gegaan.
Nu zij dat blijkbaar niet van plan is, lijkt voor haar de kous kennelijk af.
En dat is een misverstand.

Fouten maken mag. Maar woorden van politici worden op ‘n goudschaaltje gewogen. Social media zijn voor hen nuttig om standpunten te huldigen, te delen en anderen van de juistheid daarvan te overtuigen.
Maar in een ingewikkeld debat tot welk het uiterlijk van Zwarte Piet inmiddels is verworden, dienen politici zich daarom op voorhand te vergewissen van de morele toelaatbaarheid van hun uitlatingen. Voorbeeldgedrag geldt bij uitstek als het gaat om onderwerpen die ons allen raken.

Linda Hofman, neem je verantwoordelijkheid: treed terug uit de Eindhovense gemeenteraad. Het zou je sieren!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie