© IO
Author profile picture

Omdat het volgens burgemeester en wethouders te duur zou uitpakken, heeft de “multifunctionele accomodatie” voor zwemmen en schaatsen in één complex de sportnota nooit gehaald. Maar door de aanhoudende discussie over de voorgestelde sluiting van de ijsbaan en de specifieke vragen die de VVD erover stelde, geeft wethouder Bianca van Kaathoven (SP, sport) nu toch een inkijkje in de afwegingen. Een beeld dus van “hoe het had kunnen zijn”.

Schermafbeelding 2015-07-04 om 10.13.06Meest opvallende aan de vorig jaar al gemaakte tekening van Slangen+Koenis Architecten is het loslaten van de 400-meterbaan. Blijkbaar was het onmogelijk dit deel van de huidige voorzieningen in een gezamenlijk complex (bij/naast het huidige zwembad) te handhaven.

In de woorden van Slangen+Koenis Architecten:

Op de positie van het te slopen buitenbad zal, gekoppeld aan het zwemstadion, een volledig nieuwe zwemvleugel worden gerealiseerd die een sterke functionele en ruimtelijke relatie heeft met het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. De nieuwe vleugel zal bestaan uit een multifunctioneel 25×21-meterbad (dankzij een beweegbare bodem in de lengterichting blijven er altijd banen beschikbaar voor baantjes zwemmen), een familiezwembad en de ligweide. Hierbij wordt ook de bestaande kleedaccommodatie van het zwemstadion uitgebreid en aangepast zodat er één kleedvoorziening ontstaat voor het gehele zwemprogramma.

In het zwemstadion wordt de defecte beweegbare bodem in het duikbad vervangen door een nieuwe halve beweegbare bodem in de lengterichting en wordt het bad voorzien van 2-temperaturen-regeling. Hiermee wordt de flexibiliteit van de programmering in het bad sterk verbeterd. Op de plek van de gesloopte zwemzalen wordt een dubbele, kolomvrije ijshockeyhal met een vaste tribune voor ca. 450 personen gerealiseerd. Deze kan door middel van uitschuiftribunes worden uitgebreid met nog eens 450 zitplaatsen. Dankzij een flexibele scheidingswand en doorlopende ijsvloer bestaat de mogelijkheid om gedraaid een centrecourt te realiseren door middel van tijdelijke tribunes.

De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs zal worden gebruikt voor de verwarming van het badwater, waardoor de totale energievraag omlaag gaat. Door het peil van zowel de ijshallen als de bijbehorende kleedvoorzieningen op 3 meter onder het maaiveld te leggen ontstaat een natuurlijke scheiding van zwemmen en schaatsen. Daarbij wordt ook de bouwhoogte geminimaliseerd en ontstaat er een gelijkvloerse koppeling tussen tribune en centrale hal. Deze zal worden heringericht, waarbij een receptiebalie wordt gerealiseerd en met op de eerste verdieping een nieuwe kantoorvleugel.

Tussen het sportmedisch centrum en de ijshallen blijft een zone vrij die een landschappelijke invulling kan krijgen. Hierdoor, en door het slopen van de kantoorvleugel, krijgt het multifunctionele centrum een nieuw en open gezicht richting het voorgebied en het groene landschap van Genneper Parken. Het bestaande IJssportcentrum verliest zijn functie. Hierdoor verdwijnt per saldo de 400-m ijsbaan, en daarmee het langebaan schaatsen in Eindhoven.

Het resultaat is een complex met een hoge mate van synergie tussen de verschillende programmaonderdelen, een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil, en een zwemaccommodatie waarin op moderne wijze invulling gegeven wordt aan het thema familiezwembad. Deze variant met familiebad biedt mogelijkheden aan een brede groep recreatiebezoekers, gezinnen, jonge kinderen en scholen. 

Impact

Schermafbeelding 2015-07-04 om 10.21.38Het “Schaatsen op Noren” (langebaan schaatsen) op de 400-meterbaan is in de nieuwe setting niet meer mogelijk voor zowel verenigingen als recreanten. Zij zullen dus gebruik dienen te maken van andere ijsbanen (bijvoorbeeld Tilburg of Den Bosch). De overige recreanten die gebruik maken van de 400-meterbaan worden qua programmering geplaatst in de overdekte ijshal binnen het nieuwe concept.

Het IJssportcentrum op de huidige locatie is ruimtelijk gezien een dissonant in het gebied. Met het sluiten van het IJssportcentrum kan er een groot gebied terug worden gegeven aan de natuur in Genneper Parken waardoor er een robuustere natuur zich kan ontwikkelen.

De beleving van het recreatieve schaatsen zal met name voor gezinnen, als gevolg van een vernieuwde, bijdetijdse accommodatie een impuls krijgen en beter aansluiten op de behoeften. Een nieuwe, dubbele ijshal kan een extra impuls aan de sport shorttrack in Eindhoven geven. Een impuls die aansluit op de landelijke trend waar shorttrack aan populariteit wint ten opzichte van het langebaan schaatsen. Hierbij kan extra ingezet worden op de ontwikkeling van topsport shorttrack met de inzet van bestaande innovatieve systemen in het zwembad.

Tevens is er een verbetering in de mogelijkheden voor diverse arrangementen: door schaatsen en zwemmen in één accommodatie te hebben zijn er -zonder ingewikkelde logistiek- voor scholengroepen, maar ook voor gezinnen volop keuzemogelijkheden in een accommodatie te realiseren. Met de huidige afstand tussen de 2 accommodaties komen dergelijke arrangementen nauwelijks van de grond.

20150522_091336

Wethouder Van Kaathoven geeft ook een inkijkje in de financiële gevolgen van de keuze voor een multifunctioneel centrum: het is, aldus het college, positiever dan alles laten bij wat het is, maar negatiever dan het (voorgestelde) scenario van sloop van de ijsbaan zonder aanpassingen aan het zwembad. Meekijken met de financiële afwegingen van de gemeente? Dat kan:

Memo Van Kaathoven

Investeringsraming multifunctionele variant

Doorrekening varianten op exploitatiegevolgen