Hans Meeske, Martin Dazer, Lucan Kevin, Ronald Schop
Author profile picture

RelTest Solutions, een spinoff van het Technology Transfer Institute van de universiteit van Stuttgart gaat intensiever samenwerken met Holland Innovative. Beide partijen hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. De twee instituten gaan gezamenlijk trainingen en evenementen organiseren rondom de thema’s betrouwbaarheid (reliability), levensduur en productontwikkeling.

De twee instituten sluiten daarbij aan op de bestaande expertise aan beide kanten. Zowel RelTest Solutions als Holland Innovative biedt al diverse programma’s gericht op reliability, levensduur, root-cause analyse en data science. Door hun samenwerking te intensiveren verwachten de instituten de kwaliteit van de programma’s verder te verbeteren. Daarnaast wordt de breedte van het programma uitgebreid en aangeboden in beide landen.

De Universiteit van Stuttgart en Holland Innovative werkten in het verleden al samen in verschillende projecten. En concrete plannen zijn er ook al: in het Reliability seminar van 25 & 26 maart 2021 in Eindhoven zal de samenwerking zichtbaar worden door partnerbijdrages en een executive round table voor kennisuitwisseling. Voor Hans Meeske, CEO van Holland Innovative, is de intentieverklaring een logische stap: “We werken allebei vanuit het principe dat kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld. Dit geldt vooral voor onze wederzijdse expertise op het gebied van betrouwbaarheid en levensduur. De wereld verandert in hoog tempo. Om dit tempo bij te kunnen houden, is het belangrijk dat engineers en ontwikkelaars, evenals het management, zich ervan bewust zijn dat hun producten zorgvuldig zijn ontworpen met een voorspelbare levensduur en voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant. Onze programma’s kunnen hen helpen dit doel te bereiken.”

3.000 wetenschappers

De Universiteit van Stuttgart wil een rol spelen bij de overdracht van kennis en technologie en bouwt aan samenwerkingen zoals die met Holland Innovative om dat doel te bereiken. Dr. Martin Dazer, directeur van RelTest Solutions en hoofd van het Instituut voor Machinecomponenten, trekt de samenwerking vanuit Stuttgart. “Onze onderzoekers verwerven geavanceerde kennis en ontwikkelen veel baanbrekende technologieën die kunnen worden gebruikt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, producten efficiënter en duurzamer te produceren en het leven van mensen comfortabeler te maken”, zegt Dazer. “Voor de overdracht van technologie aan de samenleving heeft de universiteit het Technology Transfer Institute opgericht. Doel van dit instituut is om spin-offs van de universiteit in staat te stellen hun kennis en nieuwe technologieën met de samenleving te delen.” RelTest Solutions is een van deze spin-offs en biedt kennis op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en productontwikkeling.