Author profile picture

Het tekenen van een intentieverklaring tussen de gemeente Eindhoven, UWV WERKbedrijf Zuidoost-Brabant en Van der Leegte Werkt BV moet ervoor zorgen dat werkzoekenden met een beperking aan een vaste baan komen. 

De drie partijen hebben de verklaring maandag ondertekend. Van der Leegte Werkt BV is de opdrachtnemer in de samenwerking en zorgt voor de werkplaatsen en begeleiding van de werkzoekenden.

In de intentieverklaring staan twee begeleidingsprogramma’s opgenomen. Het Programma Sociale Activering moet kandidaten uit de Participatiewet, waaronder mensen met een beperking vallen, helpen om werkervaring op te doen bij Van der Leegte zodat zij na een half jaar vast werk vinden.

Deelnemers aan het programma starten met een traject van zes maanden, na drie maanden volgt een eerste evaluatie. Daarna kan iemand een verlenging krijgen voor nog eens drie maanden.

In het tweede programma werkt Van der Leegte samen met het Werkgeversservicepunt ZO Brabant 04Werkt. Dit traject is gericht op werkzoekenden uit het doelgroepenregister, daar valt bijvoorbeeld iemand met een Wajong-uitkering onder.

Het is de bedoeling dat medewerkers, vanuit een tijdelijk dienstverband bij Van der Leegte, doorstromen naar bedrijven in haar netwerk, waar zij een vaste baan vinden.