@Bambi Medical
Author profile picture

Het is natuurlijk een tegeltjeswijsheid van jewelste: in je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder. Maar het klopt vaak wél. Dat weet de overheid ook. En daarom zijn veel overheidssubsidies gericht op samenwerking tussen bedrijven. Want samenwerking leidt vaak tot kennisbundeling en tot mooie en betere resultaten. Iedereen blij, toch? Nou, niet iedereen. Vanuit het oogpunt van intellectueel eigendom is samen innoveren een ramp. Start-up Bambi Medical vond er iets slims op.

Bambi Medical: klein maar slim

Tegeltjeswijsheid nummer 2: wie niet groot is, moet slim zijn. Een waarheid als een koe. Het kleine Bambi Medical uit de regio Brainport ontwikkelt een draadloze sensorband voor premature baby’s. Het startte een paar jaar geleden met een beperkt budget, de nodige medische kennis en een goed idee. De oprichters beschikten alleen niet over voldoende technische kennis en ze hadden geen ervaring met het ontwikkelen van medische producten. Gelukkig waren er meer dan voldoende bedrijven in de regio die wél over de benodigde kennis en ervaring beschikten. Maar hoe zorg je er nu voor dat je uit die beschikbare kennis kunt putten, zonder dat je een toekomstige concurrent aan het opleiden bent? Het bleek een kwestie van zorgvuldig balanceren.

De kunst van het balanceren

Om kennis te vinden, moet je zelf ook kennis delen. Je moet andere bedrijven vertellen waar je mee bezig bent en welke kennis je zoekt. Maar je moet niet alles verklappen. Een balanceeract dus. Enerzijds genoeg vertellen om mensen nieuwsgierig en enthousiast te maken en te zorgen dat ze goed met je mee kunnen denken. Anderzijds het geheimhouden van de essentiële zaken, die je later nog wilt kunnen octrooieren of die je een belangrijk concurrentievoordeel geven. En dat heeft Bambi Medical heel goed gedaan.

Contract en de eerste octrooiaanvraag

Wanneer er toch iets over essentiële zaken moest worden gedeeld met samenwerkingspartners, werkte het bedrijf met geheimhoudingsovereenkomsten en i-depot. Verder liet Bambi Medical in samenwerkingsovereenkomsten vastleggen dat alle IE-rechten die met medische sensorbanden te maken hebben, aan hen toekomen. Maar overeenkomsten zijn kwetsbaar. Dus zodra de techniek voldoende vorm begon te krijgen, hebben ze daar octrooi op aangevraagd. Ook al was de techniek nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Zo konden ze in ieder geval voorkomen dat anderen er een octrooi op konden krijgen en konden ze makkelijker kennis delen.

Het balanceren gaat door

Deze strategie van Bambi Medical maakte de samenwerking met kennispartners een stuk makkelijker. Maar ook na de octrooiaanvraag moesten de ontwikkelaars blijven balanceren tussen kennis delen en geheimhouden. Want de ontwikkeling was nog lang niet klaar.
Door samenwerking en een goede balans tussen kennis delen en geheimhouding bouwde Bambi Medical veel kennis op, waarmee ze de sensorband verder konden ontwikkelen. Onlangs hebben ze nieuwe octrooien aangevraagd op slimmigheden die de laatste twee jaar zijn ontwikkeld. De nieuwe aanvragen geven het bedrijf een sterkere positie in de wereld van medische apparaten en verhogen de waarde van het bedrijf. Dat helpt bij het ophalen van financiering voor de verdere opschaling en maakt samenwerken weer makkelijker.

De dans die samenwerking heet

Vooruit, tot slot nóg een tegeltjeswijsheid, zelfverzonnen dit keer. Samen innoveren is een delicate dans: pas op je tellen als je kennis gaat delen. Je moet goed weten wat je wel en niet met wie wilt delen. Iedereen die bij de samenwerking is betrokken, moet daarvan goed op de hoogte zijn. Hoe beter je die dans beheerst, hoe beter je gebruik kunt maken van de kennis uit je netwerk.

Meer weten? Volg het speciale IE-samenwerkingswebinar van Octrooicentrum Nederland. Kijk voor alle data op de octrooikalender. www.rvo.nl/octrooiagenda

Over deze column

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Wendy van Ierschot, Eveline van Zeeland, Eugene Franken, Jan Wouters, Katleen Gabriels, Mary Fiers en Hans Helsloot probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.