Author profile picture

Als Nederlanders en Duitsers ergens over kunnen kibbelen, is het wel de mate van verwantschap tussen de twee landen. Iedereen voelt dat we ‘iets’ samen hebben, maar tegelijkertijd liggen de verschillen ook voor het oprapen. Zeker de provincie Brabant werkt – daartoe mede aangespoord door de ondernemers en onderwijsinstellingen in die regio – om die reden al enige tijd aan wat meer onderling begrip. De ene handelsmissie is nog niet terug of de volgende staat al weer in de planning. En dat twee kanten op.

De Hannover Messe is daarbij inmiddels een vast ankerpunt voor de Brabanders, maar ook Zuid-Duitsland staat vaak op de agenda. De beurzen op het gebied van mobiliteit, medtech en elektronica zijn er zo interessant, dat een constante stroom geïnteresseerden ervoor naar Beieren of Baden Württemberg afzakt. En de kennismaking spreekt ook de andere kant aan, getuige de vele tegenbezoeken aan de Brabantse campussen, bedrijven en kennisinstellingen.

Handelsmissie naar Saksen

Een minder bekende, maar zeker zo belangrijke handelsbestemming is de deelstaat Saksen. Saksen is een sterke automotive productieregio, met name gericht op elektrisch vervoer, laadinfrastructuur en batterijtechnologie. Het is dus niet zo gek dat de vele Brabantse bedrijven uit die hoek geregeld te vinden zijn in de streek waar ook grote Duitse automerken als VW, BMW, Mercedes-Benz en Porsche hun productielocaties en een groot deel van hun toeleveringsketen hebben.

Een van de bedrijven die groot belang hechten aan wat er in Saksen gebeurt, is NXP, dat – net als ASML – een vestiging heeft in Dresden. De Nederlandse directeur Maurice Geraets benadrukte eerder het grote belang van handelsmissies. “Een van die bezoeken heeft concreet heeft geleid tot pilotprojecten in Dresden in smart mobility. In die projecten wordt auto-infrastructuur communicatie toegepast om het verkeer veiliger te maken. Vanuit NXP werken hier engineering teams uit Dresden en Eindhoven samen aan.”

Ook deze week is er weer een Nederlandse missie in Saksen: met bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en specifieke matchmakinginitiatieven moeten de banden verder aangehaald worden. Deelnemers komen vooral uit Brabant zelf (met een sterke rol voor de Automotive Campus), maar ook uit de rest van het land. De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings leidt de missie. Net terug van een bezoek aan de ‘Glazen Fabriek’ van Volkswagen zegt ze veel aanknoipingspunten te zien. “Wat hier vooral opvalt is hun gerichtheid op het aanpakken en uitvoeren van de plannen en ideeën. Echt heel anders dan in andere delen van Duitsland en wat dat betreft eigenlijk heel erg lijkend op Brabant, waar we natuurlijk ook altijd heel graag pielen en klooien om tot resultaat te komen.”

De oorzaak van die wat afwijkende houding ligt deels in de structuur van het bedrijfsleven, denkt Spierings. “Meer dan 90% van alle bedrijven in Saksen hebben minder dan 20 werknemers. Dat zorgt voor een wendbaarheid die je vervolgens ook weer terugziet bij de overheid en de kennisinstellingen.” En ook dat past weer perfect in die Brabantse cultuur van samenwerking en een openheid voor onorthodoxe oplossingen.

(tekst gaat verder onder de foto)

handelsmissie naar Dresden
De deelnemers aan de handelsmissie naar Dresden

Volkswagen

De Glazen Fabriek in Dresden is een showcase van Volkswagen waar momenteel 72 eGolfs per dag van de band rollen. Lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen, dus komt er binnenkort een grotere fabriek waar de productie minstens 300 per dag zal zijn. En niet alleen Golfjes, maar ook een busje, een sportauto en een SUV. Spierings: “Ook hier merk je de aanpak-mentaliteit, maar bij VW is dat natuurlijk logisch: door het dieselschandaal is daar het besef heel duidelijk aanwezig dat ze nu hun geloofwaardigheid echt opnieuw moeten bewijzen.”

Lees ook: Spike, Goodmoovs en Greenflux naar VW’s incubator programma in Dresden 

Anne-Marie Spierings
Anne-Marie Spierings

Volgens Spierings is er voor Nederlandse bedrijven uit de automotive-sector heel veel te halen in Saksen. “Echt concrete overeenkomsten hebben we nog niet gesloten, nu gaat het nog om een groslijst. Maar kijkend naar bijvoorbeeld de laad-infrastructuur weet ik zeker dat er veel mogelijk is. Nederland loopt absoluut voorop op dit gebied, maar wij zien al de nodige problemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van parkeerplaatsen met een laadpaal: mensen zonder elektrische auto krijgen daardoor steeds minder plaats, dus misschien moeten we wel naar aparte laadpleinden toe. En als er straks nog meer elektrisch vervoer komt, hoe lossen we dan het probleem op dat ontstaat als iedereen tegelijk om 5 uur ‘s middags zijn auto aan de laadpaal legt? Duitsland zit nog een stadium daarvoor, dus wij kunnen ze heel goed laten zien welke keuzes nodig zijn om de voor de hand liggende fouten te vermijden.”

Een oplossingsrichting is inzetten op een vehicle-to-grid structuur, waarbij de batterij van de auto volledig communiceert met de rest van het energiesysteem. “En het mooie is: de mensen die we daarover nu gesproken hebben, denken precies in die richting. Die eGolfjes die hier van de band rollen zijn daar bijvoorbeeld al op voorbereid.”

Hoofdfoto: Anne-Marie Spierings tijdens haar bezoek aan VW in Dresden