Author profile picture

Door een groei met 11.284 banen waren er in de regio Brainport Eindhoven aan het einde van 2017 precies 418.160 banen beschikbaar. Deze groei van 2,77% was ruim boven het gemiddelde in Nederland. Ook aangrenzende regio’s Midden-Noord-Brabant (+ 2,74%) en Noordoost-Noord-Brabant (+ 2,21%) deden het goed. Snelste groeier vorig jaar was Noord-Overijssel met 3,66%. Eindhoven was tweede.

Ruim een derde van de stijging in Brainport Eindhoven wordt veroorzaakt door extra banen in de topsector Hightech Systemen en Materialen. Het aantal banen in deze sector groeide met 3.981. De cijfers worden jaarlijks gegenereerd door het telsysteem LISA, een databestand met gegevens vanaf 1996 over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

In 2017 is de werkgelegenheid in heel Nederland, net als in 2016, met 1,5% toegenomen. De absolute groei bedroeg 122.280 banen. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met een groeipercentage van 2,8% echter minder dan in 2016 (4,7%). Nederland telt in 2017 voor het eerst meer dan 8,4 miljoen banen, bijna 2 miljoen meer dan in 1996. Het gaat om ruim 1,2 miljoen banen van vrouwen en 0,7 miljoen banen van mannen. De groei van het aantal vestigingen wordt de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door een aanhoudend groot aantal mensen dat voor zichzelf begint. Hierdoor is de ontwikkeling van het aantal vestigingen sinds 2000 positiever dan het aantal banen.