CEO und COO Matthias Kalb und Gründer und CEO Jürgen Gunz (c) Rollmi
Author profile picture

De e-scooter-epidemie heeft zo’n beetje alle grote Europese steden (behalve die in Nederland) in zijn greep en de nieuwe weggebruikers integreren niet overal even goed met elkaar. Een van de dingen die voetgangers boos maken, is het wild parkeren op trottoirs. De Oostenrijkse startup Rollmi heeft een app gelanceerd die ontworpen is om meer orde te brengen in de e-scooter verhuurmarkt.

Gemeenten zien verhuur van elekrische steps – ofwel e-scooters – als een milieuvriendelijke oplossing voor het verkeersprobleem. De handige en wendbare voertuigen komen snel door de drukke binnensteden. Maar volgens de principes van ‘the last mile‘ zijn ze vooral bedoeld om de gaten in het openbaar vervoerssysteem te dichten en zo de automobilisten aan te moedigen om over te stappen. In de meeste gevallen zijn het particuliere exploitanten die de huurdienst aanbieden.

Geregistreerde gebruikers huren de dichtstbijzijnde e-scooter via een app en parkeren direct op de plaats van bestemming. Hierdoor worden de voertuigen vaak onzorgvuldig voor ondergrondse uitgangen of huisingangen gegooid en vormen ze een struikelblok voor voetgangers. Het is aan de verhuurbedrijven om de scooters ‘s nachts op te halen en op te laden en ze ‘s morgens op geschikte locaties weer beschikbaar te stellen aan pendelaars en gehaast personeel.

Samenwerking met het gemeentebestuur

De Oostenrijkse start-up Rollmi is een nieuwe speler op deze markt en wil een einde maken aan illegaal parkeren. In samenwerking met de gemeente Dornbirn werd een concept ontwikkeld dat daarbij moet helpen. Deze studenten- en handelsstad, met zijn 40.000 inwoners, benaderde de start-up. Het bedrijf exploiteerde al een transportdienst en had daardoor de mogelijkheid om binnen een beheersbaar kader praktijkervaring op te doen in de verhuur van e-scooters. Tegelijkertijd is het concept schaalbaar en wordt het binnenkort uitgebreid naar andere steden. In eerste instantie is het plan alleen bedoeld voor steden waar er momenteel nog geen andere verhuurbedrijven zijn.

Stimuleringsmaatregelen via bonussen

Eerder deze maand is het project gestart met twintig scooters. Zowel het lenen als het parkeren vindt plaats in aangewezen gebieden. De gebruikers zijn relatief vrij in het parkeren van de E-scooter, zij het dat ze zich moeten houden aan de parkeerplaatsen in de aangewezen zones. Er zijn ook verschillende stations. Gebruikers die de scooters op een van deze stations parkeren, krijgen een korting van vijf procent op het tarief. Een andere maatregel om gebruikers aan te moedigen om de zaken op orde te houden, is de eis om het correct parkeren van de e-scooter te documenteren met een foto. “Dat helpt ons om ze te verzamelen en de e-scooters staan dan niet onnodig lang stil”, legt COO Matthias Kalb uit.

De verhuur wordt afgehandeld via een app en het concept wordt gepresenteerd via een stadsplattegrond en een kleurcoderingssysteem: Blauw markeert het hele gebied, oranje de stations, groen de parkeerzones en rood betekent dat er niet gereden of geparkeerd mag worden.

Niet een stuk speelgoed

Een eerste studie van ongelukken met huurscooters in de Verenigde Staten toonde aan dat gebruikers de scooter, die eruitziet als speelgoed, vaak verkeerd gebruiken. Tweederde van de slachtoffers van ongevallen zijn onervaren bestuurders. Vooral het hoofd is gevoelig voor verwondingen. In de Rollmi app krijgen gebruikers een gebruikershandleiding, een helmaanbeveling en informatie over de lokale verkeersregels. De e-scooterverhuur is geïntegreerd in de bestaande app, die al reisdiensten aanbiedt via het merk Holmi.

De start-up verzorgt verder alle processen. Volgens Kalb is de verdere ontwikkeling van de apps bijzonder arbeidsintensief. De concurrentie is groot, heeft goede producten en veel personeel. Jürgen Gunz, Oprichter en mede-manager van het bedrijf:

“Met de lancering van Rollmi evolueren we van een ride-hailing app naar een multimodale mobiliteitsaanbieder. In de toekomst zullen onze klanten over alle transportdiensten beschikken die ze nodig hebben.”

Overgereguleerde markt

Tot op zekere hoogte is de uitbreiding naar de verhuur van e-scooters ook onvermijdelijk. Het startende bedrijf kwam onder druk te staan als gevolg van de Uber Act die begin juli 2019 werd aangenomen. De recente Gelegenheitsverkeitsverkehrsgesetz (Oostenrijkse wet op de ongeregelde vervoersdiensten) stelt huurauto’s gelijk aan taxi’s en kan het einde betekenen van pendeldiensten zoals Uber. In de toekomst zullen chauffeurs van huurauto’s ook verplicht worden om een professionele chauffeursopleiding te volgen. Of er vaste tarieven zullen gelden, valt nog te bezien. De beslissing ligt bij de deelstaten. De wet treedt op 1 september in werking.

Vorige begunstigden

Gunz en Kalb, die hun Holmi transportdienst pas begin april naar Wenen hadden uitgebreid, hebben kritiek op het amendement omdat het elke vorm van concurrentie onmogelijk zou maken. Begunstigden zijn de twee grote taxiservicecentra, die werken met aanzienlijk hogere commissies dan de vervoersdiensten zoals Uber en Holmi. Kalb: “Als de overregulering niet wordt versoepeld door de staatswetten, zullen we in de toekomst ook onze voertuigen tegen taxikosten moeten aanbieden”.