Author profile picture

PhotonDelta en AIM Academy organiseren deze week de eerste vergadering van het World Technology Mapping Forum. Het doel is om de eerste Internationale Fotonische Systemen Routekaart te produceren, vooruitkijkend op de wereldwijde technologiebehoeften in 2030 en daarna. In een korte reeks bieden we drie standpunten over waarom het Photonics Roadmapping Forum zo belangrijk is. Vandaag: Ewit Roos

Ewit Roos is de directeur van PhotonDelta en één van de organisatoren van het World Technology Mapping Forum 2017.

Hij vertelt dat terwijl fotonisch geïntegreerde schakelingen die Indiumfosfide, Galliumnitride en Siliconnitride gebruiken toenemen in een mondiale markt, er ook veel nieuwe spelers het veld betreden. Ze hebben een niet-traditionele aanpak van werken.

“We zien een trend voor high tech bedrijven, chip ontwerpers, verpakkingshuizen en pure-play gieterijen om samen te werken. Dit maakt het mogelijk om kosten te delen van dure faciliteiten en het zorgt voor veel snellere prototypen en productie. Maar om deze aanpak succesvol te laten zijn, moet er een permanente wereldwijde discussie over ‘echte wereld’ behoeften en doelen voor specifieke technologieën komen.”

“Het koppelen van optische technologieën met elektronica biedt mogelijkheden voor volgende generatie smart devices die 1000 keer sneller zijn, 1000 keer meer data verwerken en toch veel minder energie verbruiken. De uitkomst van het World Technology Mapping Forum zal een zeer nuttige op feiten gebaseerde investeringsgids voor de toekomst genereren. PhotonDelta is gevraagd om samen met andere Europese Digitale Innovatie leiders hierbij het voortouw te nemen.”

De workshop sessies op 14 – 16 juni 2017 zijn besloten, dus open en zinvolle discussie is mogelijk. Maar de resultaten zullen eind 2017 gedeeld worden.

Afsluitende opmerkingen
We moeten eren wie ere toekomt. Je hebt visie en lef nodig om een pionier te zijn. Dus dank aan de Technische Universiteit Eindhoven voor het nemen van initiatief, samen met Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Effect Photonics, Mesa+, LioniX International, Smart Photonics, en Phoenix Software. We willen ook graag de waardevolle lopende ondersteuning van de High-Tech Campus Eindhoven,de provincie Brabant (OpZuid Project) en de Europese Commissie erkennen. De provincie Brabant voert het World Technology Mapping Forum aan in 2017.