© IO
Author profile picture

Eindhoven krijgt binnenkort een “Loket Knooppunten”. Daarmee moet de doorontwikkeling van het stationsgebied voor de korte termijn een extra impuls krijgen. Het loket is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Na testen in enkele kleine steden is Eindhoven – samen met Almere – nu de eerste grote stad waar zo’n loket komt.

20140915_065223Met het Loket Knooppunten helpt het College van Rijksadviseurs (CRa) gemeenten met een stapsgewijze benadering voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, leidt het project in Eindhoven. Hij heeft ontwerpbureau Posad Spatial Strategies uit Den Haag ingeschakeld om samen met het CRa, de gemeente, NS en andere stakeholders te werken aan een ontwikkelingsstrategie voor de verbetering van het totale stationsgebied. Het onderzoek zal zich vooral richten op de kansrijke kortetermijn-ingrepen, gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

De werkwijze van het Loket is niet gefocust op ambitieuze ingrepen en eindbeelden, zegt Dijkstra, “maar juist op het slim bij elkaar brengen van verschillende partijen en belangen, gericht op het versoepelen van processen om zo een stapsgewijze verbetering van de openbare ruimte rondom het station te realiseren, met een hoog no-regret gehalte.”

De locaties zijn door het CRa geselecteerd in samenwerking met Vereniging Deltametropool uit een lijst met plekken die door gemeenten, provincie of andere partijen zijn aangemeld bij het Loket. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van verschillende criteria waaronder de strategische betekenis van het knooppunt in het vervoersnetwerk, de complexiteit en relevantie van de opgave, en enthousiasme voor de aanpak bij verschillende betrokken partijen.

Schermafbeelding 2016-02-03 om 23.16.44Per knooppunt wordt onder co-financiering een ontwerpbureau ingeschakeld om samen met andere relevante partijen op zoek te gaan naar slimme verbeteringen in de stationsomgeving. Belangrijke onderdelen van de opgave vormen een goede aansluiting tussen de verschillende zijden van het station, het beter organiseren van het langzaam verkeer en van de fietsenstallingen, en het beter op elkaar afstemmen van bestaande initiatieven en ontwikkeltrajecten.

Het station in Eindhoven krijgt momenteel een stevige upgrade met onder meer een nieuwe reizigerspassage. De vastgoedontwikkelingen en het winkelgebied komen gefaseerd weer van de grond. Het Loket Knooppunten houdt rekening met die ontwikkelingen.