Author profile picture

In zes afleveringen besteedt e52 aandacht aan “Het Zuidelijk Perspectief“: een onderzoek naar metropoolvorming in Nederland. De afgelopen maanden hebben Sebastian van Berkel, Jaap Modder, Jeroen Saris, Wouter Veldhuis en Sanneke van Wijk een groot aantal experts, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers gesproken om meer grip te krijgen op de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke economische structuur van Randstad+Brainport. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf radicaal verschillende scenario’s uitgewerkt in mogelijke toekomstbeelden. Deze week laten we de vijf scenario’s zien, in tekst en verhelderende infografieken. Vandaag scenario 2: de polycentrische deltametropool.

Hier de overige scenario’s

SCENARIO: Om mee te kunnen doen in globale economie die steeds meer gedomineerd wordt door grote metropolen, moeten de Randstad en BrabantStad de krachten bundelen en opschalen naar één Deltametropool. Binnen deze metropool moet scherper gestuurd worden op de complementariteit van de verschillende steden, voorzieningen en economische structuren.

Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan zeer snelle en hoogfrequente verbindingen tussen de verschillende centra waardoor de Polycentrische Deltametropool echt als één stedelijk systeem gaat werken. Pas dan kan er sprake zijn van Borrowed Size.

NB: Ieder scenario begint vanuit een onweerlegbaar feit dat vervolgens door extrapolatie wordt uitvergroot tot een mogelijke ontwikkelingsrichting. Daarmee is ieder scenario geënt op een aantal aspecten van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd volstrekt hypothetisch.

scenario2