Author profile picture

In zes afleveringen besteedt e52 aandacht aan “Het Zuidelijk Perspectief“: een onderzoek naar metropoolvorming in Nederland. De afgelopen maanden hebben Sebastian van Berkel, Jaap Modder, Jeroen Saris, Wouter Veldhuis en Sanneke van Wijk een groot aantal experts, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers gesproken om meer grip te krijgen op de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke economische structuur van Randstad+Brainport. Op basis van deze gesprekken hebben zij vijf radicaal verschillende scenario’s uitgewerkt in mogelijke toekomstbeelden. Deze week laten we de vijf scenario’s zien, in tekst en verhelderende infografieken. Vandaag scenario 5, het slot: De Rijncorridor.

Hier de overige scenario’s

SCENARIO: De Rijncorridor is van oudsher de vitale economische drager van Europa en vormt een goede basis om de economische structuur te versterken. In dit scenario ligt de focus op een directe en betrouwbare internationale verbinding voor goederen en personen. De steden die goed op dit netwerk zijn aangehaakt hebben een voorsprong.

NB: Ieder scenario begint vanuit een onweerlegbaar feit dat vervolgens door extrapolatie wordt uitvergroot tot een mogelijke ontwikkelingsrichting. Daarmee is ieder scenario geënt op een aantal aspecten van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd volstrekt hypothetisch.

scenario5