foto vlnr: Harmen de Kool (BOM), Ruud Vleugels (ENGIE), Mirjam Dragstra (BOM) en Eerke Hoven (Rabobank) (c) BOM
Author profile picture

De Rabobank neemt de financiering van de duurzame energievoorziening met 5.500 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie op Brainport Industries over voor een bedrag van 11 miljoen euro. De bank neemt de zogenaamde ESCO-financiering over van BIC Utility, een samenwerking tussen technologie- en energiepartner ENGIE en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

“Op BIC hebben we laten zien dat industrieel vastgoed gasvrij gerealiseerd kan worden’, zegt Harmen de Kool van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, die participeert in BIC Utility BV. “De sleutel hiervoor is de Energy Service Company (ESCo) die verantwoordelijk is voor de realisatie, financiering én exploitatie van duurzame installaties, zoals zonnepanelen.”

Het idee achter zo’n Energy Service Company is dat gebouweigenaren kunnen verduurzamen zonder zelf te investeren. In dit geval: BIC Utility garandeert BIC bepaalde energiebesparingen (en een gasloze campus) in een prestatiecontract. BIC betaalt alleen een vaste, maandelijkse vergoeding. Die wordt bekostigd uit de opbrengst van de energiebesparing. Zo maakt de campus op een duurzame manier van allerlei voorzieningen gebruik zonder dat ze hiervoor zelf het risico hoeven te dragen.

Industrie verduurzamen

Nu bewezen is dat deze constructie werkt, denkt BOM aan het opzetten van meer van dit soort ESCo’s om de industrie te verduurzamen. De Kool: “Voor die opschaling hebben we de financiële slagkracht van banken nodig. Veel banken zijn onbekend met de ESCo-financiering. Het is een uitstekende basis om samen met banken meer industriële ESCo’s voor de verduurzaming van de industrie op te zetten.”

Volgens Ruud Vleugels van Engie is het mooi dat er nu een bank instapt. “Herfinanciering van vastgoed is gemakkerlijker, daar zitten gebouwen achter. Nu gaat het om de financiering van allerlei technieken en een WKO-systeem. Zijn dat alleen pijpen en buizen met een stekker of is het toch wat ingewikkelder? Dat is spannend voor een bank omdat het compleet anders is dan vastgoed.”

Laten zien dat het werkt

Het was volgens hem zaak om eerst te laten zien dat dit werkt. “Banken krijgen wel vaker financieringsverzoeken voor ESCo’s, maar dan staat er nog niets. Wij hebben ervoor gekozen om eerst zelf te investeren en ervoor te zorgen dat alles draait. Nu ziet Rabobank dat het werkt, dit is misschien wel de grootste duurzame voorziening van Nederland. Het bewijst dat we een mooi model voor de toekomst hebben en op deze manier nieuwe projecten kunnen starten.”

Zo kijkt BIC Utility naar uitbreiding van het WKO-systeem om BIC 2 van warmte te voorzien als dit eenmaal staat. Vleugels: “Dit is allemaal nog niet in kannen en kruiken, maar we kunnen opschalen met de overcapaciteit die we hebben. Hoe dit er precies uit gaat zien hangt natuurlijk ook af van de bezetting en het soort bedrijven dat in het nieuwe gebouw komt. Maar uitbreiden kan zeker.”

Ook Rabobank is blij met de deal. Directeur Grootzakelijk van Rabobank Regio Eindhoven Eerke Hoven: “Duurzame energieopwekkingsprojecten werken vaak met innovatieve technieken en nieuwe vormen van samenwerking. Daardoor is het lastig om financiële risico’s goed in te schatten. De uitdaging is dat er bij deze projecten geen conventioneel onderpand is. Ook heb je te maken hebt met verschillende partijen. Rabobank heeft de ambitie om dé bankier van de energietransitie te zijn. De sleutel daarvoor ligt in een goede samenwerking. En daar precies zijn we in de Brainport regio heel goed in.”