Author profile picture

Drie projecten van Fontys ontvangen grote, vierjarige subsidies binnen de regeling RAAK-PRO van Regieorgaan SIA. Het gaat om de projecten Verder komen met Elektrisch Transport in Steden, Printing makes Sense en e-Exercise lage rugpijn. Fontys diende zes volledige aanvragen in, landelijk waren dat er 64. 27 aanvragen werden gehonoreerd.

In een korte serie belichten we de drie succesvolle aanvragen. Vandaag: e-Exercise Lage rugpijn.

Lees hier over alle gehonoreerde Fontys-projecten.

“De patiënt krijgt meer regie over zijn lage rugpijn.”Tjarco Koppenaal, Docent aan de Fontys Paramedische Hogeschool

E-Exercise Lage rugpijn
Lage rugpijn is een van de meest voorkomende klachten in de fysiotherapiepraktijk. De sociaal-economische impact ervan is groot. Fysiotherapie kan uitkomst bieden, maar het grootste probleem is dat de levensstijl van de patiënt moet veranderen om de behandeling echt effectief te laten zijn. En daar schort het nogal eens aan.

Het project E-Excercise Lage rugpijn krijgt de subsidie voor het onderzoek naar ‘blended’ fysiotherapie bij mensen met lage rugpijn. Blended fysiotherapie is een combinatie van face-to-face sessies en een online programma met instructievideo’s, voorlichtingsmodules en een module om fysieke activiteit te stimuleren. Tjarco Koppenaal, docent aan de Fontys Paramedische Hogeschool, gaat komende jaren als promovendus aan dit project werken. Hij gaat op zoek naar manieren om de patiënt meer regie te geven over zijn klacht en zijn herstel. “De combinatie van ons blended zorgprogramma en de mogelijkheden om hierbij de fysiotherapeutische zorg op maat aan te bieden zullen naar verwachting de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn eigen gezondheid en diens therapietrouw bevorderen. Hierdoor krijgt de patiënt, zo verachten we, meer regie over zijn lage rugpijn en zal het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling toekomstbestendiger zijn en nieuwe perioden van klachten kunnen voorkomen”.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, VU Amsterdam en de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten. Het project wordt geleid door dr. Martijn Pisters.

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen

RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden.