Author profile picture

Een belangrijke wens van de provincie is dat het busvervoer intelligenter wordt. In Helmond wordt sinds enige tijd geëxperimenteerd met Compass4D. Dit is een Europees Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS). Bij C-ITS kunnen, via een speciale WiFi variant (WiFi-P), voertuigen communiceren met verkeerslichten en andere bakens en sensoren.

Hiermee kan je op een scherm in het voertuig zien hoe lang het duurt voordat het verkeerslicht op groen, of op rood, springt. Voertuigen kunnen zich ook aankondigen, waardoor de verkeerslichtinstallatie kan beslissen om bepaalde voertuigen prioriteit te geven. Hulpdiensten kunnen zo een hele hoge prioriteit krijgen. Maar voor de doorstroming van al het verkeer is het goed als vrachtwagens niet vaak hoeven te stoppen en op te trekken, die krijgen dus ook prioriteit. De eerste testen in Helmond laten zien dat vrachtwagens zo tot 13% aan brandstof kunnen besparen in het stadsverkeer.

Voor de test-installaties in Helmond zijn nog weinig gebruikers. Uitbreiding van het netwerk ligt pas voor de hand als er meer gebruikers zijn. Maar het gebruik wordt pas echt nuttig als het netwerk wordt uitgebreid.

compass4d-consortium-meeting-in-thessalonikiOm die reden gaat de provincie nu inzetten op het gebruik van dit platform in de nieuwe OV concessie, die eind volgend jaar ingaat. Op dit moment wordt volop nagedacht over de voorwaarden in de nieuwe concessie. Koppeling aan Compass4D zal de doorstroming van het OV verbeteren.

Ook nu al hebben bussen invloed op de verkeerslichten. Compass4D moet worden gezien als de volgende generatie, waarbij voertuig en verkeerslicht echt met elkaar communiceren. Die oplossing is dan ook niet meer exclusief voor hulpdiensten of openbaar vervoer.

Groene golf in je auto

Het Compass4D systeem is straks voor alle verkeersdeelnemers van nut. In de toekomst kan het systeem snelheidsadvies geven. De groene-golfborden die nu nog naast de weg staan komen dan op het scherm in je auto. De groene golf is dan ook niet meer vast ingesteld, de verkeerslichten bepalen dynamisch hoe de doorstroming optimaal te maken. Met betere doorstroming wordt beter gebruik gemaakt van de infrastructuur en vermindert de vervuiling. De experimenten worden niet alleen in Helmond maar ook in zes andere Europese steden, waaronder Kopenhagen, gedaan.

De nu nog experimentele systemen zijn een stap in de ontwikkeling van intelligente en in toenemende mate autonome voertuigen. De C-ITS-ontwikkelingen werden gepresenteerd op de ‘Dag van de Wegbeheerders‘, de slotdag van de Automotive Week. Tijdens veel demonstraties op de Automotive Week ging het over de verre toekomst. Op de slotdag ging het vooral over de zaken waarbij de wegbeheerders, gemeenten, provincies en het rijk, nu mee aan de slag moeten.

Meer over Compass4D: