Stress ©Pixabay
Author profile picture

Dat probiotica in yoghurt, zuurkool en miso gezond kunnen zijn, wisten we al een tijdje. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt ze aan omdat ze de natuurlijke weerstand helpen verhogen. Nu blijkt inname ook een positief effect te hebben op stressreductie.

Dubbelblind

De afdeling psychosomatische geneeskunde en psychotherapie van de universiteitskliniek Tübingen deed onderzoek naar de effecten van het probiotische type Bifidobacterium longum 1714 TM. Uit het onderzoek zou blijken dat inname zowel de stressverwerking kan verbeteren als het voor gezonde mensen gemakkelijker kan maken met stress om te gaan.

De Tübinger professoren Paul Enck (Psychosomatica) en Christoph Braun (MEG-centrum) onderzochten 40 gezonde vrijwilligers. In een dubbelblinde proef kregen de proefpersonen vier weken lang elke dag het probioticum of een placebo toegediend. De deelnemers werden voor en na de vier weken durende intake blootgesteld aan een sociale stressfactor (stressor): met behulp van een virtueel balspel gooiden de testpersoon en twee tegenstanders elkaar afwisselend een bal toe op de computer. In de loop van het spel werd de testpersoon steeds meer buiten de groep gehouden. Dit zou het gevoel van isolement moeten oproepen. Wat in dit geval vergelijkbaar is met dagelijkse stress.

Hersenscanner

De testpersonen speelden het spel voor en na het innemen van de capsule. Tegelijkertijd werd de hersenactiviteit gemeten door een hersenscanner, de zogenaamde magneet-encefalograaf (MEG).

Op deze manier konden beide situaties, spel en isolement, met elkaar vergeleken worden. De activiteit van de hersenen werd ook vergeleken voor en na vier weken gebruik en tussen proefpersonen die probiotica of placebo kregen. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat het probioticum veranderingen in de hersengebieden kan veroorzaken die samenhangen met stressregulatie. Vergeleken met de mensen die het placebo toegediend kregen, waren ze vitaler en minder mentaal vermoeid. Dit duidt op een betere omgang met stresssituaties en negatieve emoties.

Stressstimuli

Hoewel de doelgroep beperkt is, laten de bevindingen voor het eerst zien dat een probioticum een positieve invloed heeft op sociale stresssituaties in de zin van beter stressmanagement. Het resultaat kan volgens de universiteit niet op alle probiotica worden overgedragen maar alleen op het gebruikte preparaat dat beschikbaar werd gesteld door een Ierse fabrikant. De oorspronkelijke studie is te vinden in het American Journal of Gastroenterology 2019.