versie 1.1 – 29 mei 2017

Media 52 B.V. is uitgever van E52 en beheerder van E52.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Media 52 B.V.

Voor Media 52 B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons als verantwoordelijke verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons uiteraard aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit document.

Bijhouden Klikgedrag
Naast uw persoonsgegevens bewaren wij gegevens met betrekking tot uw klik- en leesgedrag. Zo houden we bij welke artikelen u leest en op welke advertenties u klikt om voor u relevante aanbiedingen te tonen.

Registratie
Om optimaal gebruik te maken van onze website en het abonnement is het verplicht dat u zich registreert. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en andere door u opgegeven gegevens zoals uw woonplaats en land. Wij gebruiken de door u opgegeven persoonsgegevens om u de dienst, en alles wat daarbij hoort zoals facturatie, correct te kunnen leveren. Daarnaast bewaren wij deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

Wij zullen de aan uw account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Inloggen op de website
Met uw gebruikersnaam kunt u inloggen op het abonnee gedeelte van de website. Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een door u gekozen wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met dit wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van die gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij de benodigde maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

E-mail en nieuwsbrief
Wanneer u een contact- of inschrijfformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tevens bieden wij een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan deze nieuwsbrief ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Na het inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen.

Cookies van derden
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van derden, waaronder Google, waarbij  gebruik kan worden gemaakt van cookies,  om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) opgeslagen en overgebracht op hun servers. In het geval van Google wordt de aldus verkregen informatie overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.

Deze informatie wordt  om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen aan derden worden verschaft indien de derde hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier echter geen invloed op.

Andere derden die cookies voor bovenstaande doelen cookies op uw computer kunnen plaatsen zijn ondermeer Facebook, Twitter, LinkedIn.

Het is mogelijk cookies via de browserinstellingen te blokkeren, dit kan echter wel het gebruiksgemak van de website verlagen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

[email protected]

of per post aan:

Media 52 BV

High Tech Campus 1

5656 AE Eindhoven

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62539833