Author profile picture

Het Campinaterrein moet een mix worden van wonen, werken en recreatie. Met behoud van het monumentale karakter en aandacht voor duurzaamheid. Dat zijn in grote lijnen de ambities voor de ontwikkeling van het vrijgekomen terrein. De gemeenteraad zal volgende maand een besluit nemen over de plannen.

Het Campinaterrein, gelegen tussen kanaal, Geldropseweg en Augustinianum, is nog altijd in handen van FrieslandCampina. De afgelopen periode werkten de gemeente Eindhoven en FrieslandCampina samen, ook in overleg met andere partijen en omwonenden, aan het (concept-)ontwikkelkader.

Campina
Campina (foto (c) Chris de Zeeuw

“Het gezamenlijk werken van FrieslandCampina, als eigenaar van het terrein, en de gemeente aan het ontwikkelkader past in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Die biedt ruimte en maatwerk aan grondeigenaren en ook de mogelijkheid om samen vorm te geven aan een nieuwe richting”, aldus de gemeente Eindhoven.

 

Verschillende functies 

De ambities voor het Campinaterrein in het kort:

– een mix van functies van wonen, werken (zoals incubators) en recreatie

– behoud van cultuurhistorische en monumentale waarden

– benutting kansen voor groen en water

– ontwikkeling volgens het principe van ”the natural step” (in verbinding met de omgeving en in samenspel met de buurten).

Cultuurhistorie

De gemeente vindt de cultuurhistorische waarden op het terrein zeer belangrijk en wil deze – zoveel als mogelijk – behouden voor de stad.  Ter bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen heeft de gemeenteraad eerder een voorbereidingsbesluit genomen.

De gemeente licht toe: “Voorwaarde voor behoud is dat de verschillende gebouwen een passende invulling krijgen. Dit voorbereidingsbesluit loopt eind februari 2017 af, terwijl het verkoopproces dan nog moet worden gestart. FrieslandCampina heeft in een brief aangegeven dat geen sloop plaatsvindt tijdens het verkoopproces.

Daarnaast zijn nadere randvoorwaarden opgenomen over de cultuurhistorie. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldig verkoopproces zonder direct de procedure voor aanwijzing van monumenten op te starten. Aansluitend op de verkoop (na gunning van Campina aan een voorkeurskandidaat) wijst de gemeente enkele panden aan als gemeentelijk monument. Naar verwachting gebeurt dit in het derde kwartaal van dit jaar.”

Planning 

Het kader is voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit en wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt het ontwikkelkader op 7 en 14 maart. Op 21 maart neemt de raad hierover een besluit.

Aansluitend op de vaststelling door de raad, wil FrieslandCampina starten met het verkoopproces van het terrein. Het ontwikkelkader en het verkoopproces zijn input voor een toekomstige bestemmingsplanwijziging.

De eerste selectie van plannen gebeurt door de eigenaar van het terrein, FrieslandCampina. Bij de tweede selectieronde adviseert de gemeente mee. Bewoners, belangengroeperingen en bedrijventerrein de Kade, denken mee bij het beoordelen van een selectie van de binnengekomen plannen. De uiteindelijke beslissing over de gunning ligt bij FrieslandCampina als eigenaar.

Meer informatie

Hoofdfoto (c) Chris de Zeeuw