Author profile picture


“Led-verlichting kan in Nederland evenveel stroom besparen als drie miljoen huishoudens verbruiken”
Philips Lighting roept het nieuwe kabinet op om de btw op led-verlichting te verlagen om het gebruik daarvan te versnellen. Volgens Philips is Led-verlichting 50 tot 70% zuiniger dan de huidige verlichting. De oproep komt na een gezamenlijk appèl van Greenpeace, Natuur en Milieu en Philips Lighting om fors in te zetten op energiebesparing, reductie van CO2 uitstoot en verduurzaming van energie. Die gezamenlijke verklaring is gepubliceerd in Trouw van 10 juli.

“Energiebesparing kan en moet sneller,” constateert Frank van der Vloed, algemeen directeur van Philips Lighting Benelux. “Drie procent energiebesparing per jaar leidt alléén al in Nederland tot 20 miljard euro lagere energiekosten in 2030 (cumulatief). Energiebesparing gaat iedereen aan. Vanwege het klimaat en onze aarde. Daar moeten we zuinig op zijn en dat hebben we tenslotte afgesproken. Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en te komen tot een CO2-neutrale wereld in 2050 moeten ‘we’ – industrie, bedrijven, verkeer en huishoudens – elk jaar drie procent energie blijven besparen. Die drie procent halen we nu niet. En dat terwijl de wereldbevolking verder groeit, de voedselproductie wereldwijd moet stijgen en de mobiliteit toeneemt. Led-verlichting biedt snel mogelijkheden tot energiebesparing.”

“Drie procent energiebesparing per jaar leidt alléén al in Nederland tot 20 miljard euro lagere energiekosten in 2030″Frank van der Vloed, Algemeen directeur van Philips Lighting Benelux

Een zesde van het Nederlandse stroomverbruik, zo’n 20 terra watt (Twh), gaat volgens een schatting van Ecofys (adviesbureau voor energie en klimaat) op aan verlichting. Alleen al in Nederland kan, als alle lampen in één keer zouden worden vervangen door led-verlichting, 10 tot 14 TWh op het elektriciteitsverbruik worden bespaard. Dat is evenveel stroom als de grootste kolencentrale in Nederland per jaar produceert. Het staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer drie miljoen huishoudens, op een totaal van 7,7 miljoen Nederlandse huishoudens.

Besparing op elektriciteit leidt tot een forse reductie van uitstoot van broeikasgassen omdat minder stroom wordt opgewekt. Grootschalige toepassing van led-verlichting voorkomt de uitstoot van 6 tot 8 miljoen ton CO2 (bron Ecofys). Dat komt bijna overeen met de 7,5 mln. ton aan extra CO2 besparing die het kabinet moet zien te vinden na het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak tegen de Staat. De rechter verplichtte de overheid in die rechtszaak de uitstoot van broeikasgas met 25% terug te dringen in 2020.

Led-verlichting past bijna in alle bestaande armaturen. De ombouw vergt volgens Philips nauwelijks extra aanpassingen en kan dus snel worden doorgevoerd. Philips Lighting vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen in de transitie naar led-verlichting. “Rijkswaterstaat heeft led-verlichting weliswaar tot nieuwe lichtstandaard verheven. Maar conventionele verlichting wordt pas vervangen als straatlantaarns en andere armaturen toe zijn aan renovatie. Dat kan tot tien jaar duren. Dat is te lang als het gaat om milieuprofijt.”

Philips Lighting wijst erop dat er ook subsidie is voor hr-verwarmingsketels of spouwmuurisolatie. “Waarom dan niet op led-verlichting voor particulieren? Verduurzaming en uitvoering van maatregelen tot energiebesparing leveren bovendien nog eens tienduizenden nieuwe banen op.”

(bron: Philips Lighting)