Author profile picture

 

Philips en de Hartstichting starten een driejarige strategische samenwerking. Samen willen ze het leven van hart- en vaatpatiënten en risicogroepen in Nederland verbeteren, door tijdig hulp en een zo goed mogelijke behandeling te bieden.

Een van de belangrijkste punten in de samenwerking is het maken van een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Hiermee moet Nederland een zogeheten ‘6-minutenzone’ worden en kunnen er naar schatting 2500 levens per jaar worden gered. Daarnaast gaan de Hartstichting en Philips samenwerken op het gebied van innovaties en technologieën die kunnen bijdragen aan betere cardiologische behandelingen. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis, expertise en hulpmiddelen op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis.

Om dit voor elkaar te krijgen willen de Hartstichting en Philips het aantal geregistreerde AED’s in het reanimatie-oproepsysteem uit breiden naar minimaal 30.000, zodat er nog dit jaar een landelijke dekking is. Ook werken Philips en de Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een BuurtAED mogelijk te maken. Verder zal er extra aandacht zijn voor onderzoek binnen Cardiolab, een samenwerking tussen TUDelft, Philips en de Hartstichting die gericht is op innovaties voor cardiologische behandelingen.

“De Hartstichting werkt aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “Wij willen dat niemand meer wordt overvallen door een hart- of vaataandoening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten in de toekomst eerder kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen. Door samen te werken met Philips kunnen wij meer snelheid en daarmee impact genereren.”

“Philips werkt nauw samen met vooraanstaande cardiologen en patiënten om oplossingen te creëren die de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten echt verbeteren. Technologische innovaties in de diagnostiek, imaging en informatiekunde moeten geïntegreerde zorgpaden mogelijk maken, en daarmee een verbeterde ervaring voor de patiënt”, voegt Henk Valk, CEO Philips Benelux toe. “Het is de ambitie van Philips om in 2025 wereldwijd het leven van 3 miljard mensen te verbeteren, dit partnership met de Hartstichting past naadloos binnen die grotere ambitie en brengt ons dichterbij dat doel.”