Author profile picture

Extra geld voor talent, kennis, ondernemerschap en infrastructuur in Brainport is nodig om de regio naar een volgend niveau te tillen en daarmee de hele Nederlandse industrie langjarige positieve effecten op te leveren. Dat zei CEO Peter Wennink van ASML vandaag in het tv-programma Buitenhof. Hij was gevraagd om de rechtvaardiging van de 10,3 miljard euro waar Brainport Eindhoven in Den Haag om heeft gevraagd nader toe te lichten. “In Brainport hebben we de bouwblokken om de smart industry te leveren die het land nodig heeft.”

Lees ook: Het prijskaartje van de vooruitgang: 10,3 miljard

“Het besef moet doordringen dat het in het nationale belang is om de infrastructuur en voorzieningen van de Brainportregio te verbeteren.”Peter Wennink, CEO van ASML

Maar ASML heeft een omzet van ruim 6 miljard, waarom neemt Wennink dat dan niet zelf voor zijn rekening, net zoals Philips dat vroeger deed, zo wilde interviewster Marcia Luyten weten. “Dat doen we nog steeds, bijvoorbeeld door 2,5 miljard per jaar aan onderzoek & ontwikkeling te besteden – dat is 40% van het totaal in Nederland. Maar het is wel anders dan hoe Philips dat vroeger regelde. De tijden van dat soort paternalisme zijn voorbij, je kunt niet meer alles oplossen binnen de muren van je eigen bedrijf, zoals Philips dat destijds graag deed. We werken in open ecosystemen, samen met kennisinstellingen en overheid. En dat betekent ook dat we allemaal ons steentje bijdragen.”

Dat steentje van ASML zit ‘m volgens Wennink bijvoorbeeld in het feit dat elke euro die het bedrijf verdient uit verre buitenlanden komt, en van daaruit ten goede komt aan de Nederlandse economie. “Onze toeleveringsbedrijven zitten echt niet alleen in Brainport, die zitten in het hele land.” Anders gezegd: als ASML er niet meer zou zijn, zou dat voor het hele land enorme consequenties hebben. En omgekeerd: verdere groei van ASML is van directe invloed op de complete Nederlandse economie.

Wennink had zich voorgenomen het netjes houden, maar kon toch niet om de conclusie heen dat er heel wat ‘Randstedelijke onwetendheid’ ten grondslag ligt aan het onderwaarderen van Brainport als regio en van het belang van de ‘harde bèta’-sector als basis voor onze toekomst. “Het besef moet doordringen dat het in het nationale belang is om de infrastructuur en voorzieningen van de Brainportregio te verbeteren. Net zoals het essentieel is om het aantal afgestudeerden in technologische en bèta-opleidingen op alle niveaus de komende jaren te verdubbelen.” Mede om die reden hoopt Wennink vurig op een nieuwe minister van OCW die uit de bèta-hoek komt. “Iemand die een connectie heeft met wat er vanuit onderwijsperspectief nodig is voor de toekomst van het bedrijfsleven en het land.”

Overheid
De overheid moet een rol spelen bij het beschermen van grote Nederlandse bedrijven bij een mogelijke buitenlandse overname, zei Wennink. “Als samenleving investeer je in bedrijven, bijvoorbeeld door via fiscale regelingen onderzoek te subsidiëren en door de belastingdruk te verlagen. Dan mag je ook wat terugvragen, dat is geen gek idee”, zei Wennink over bemoeienis vanuit de overheid bij buitenlandse overnamepogingen.

”We moeten daarin ook niet naïef zijn. In de Verenigde Staten en in Duitsland hebben ze dit soort regelingen ook. Daar knippert niemand met zijn ogen als er een stokje wordt gestoken voor pogingen om een bedrijf over te nemen.”