Author profile picture

De complexiteit van de maatschappij neemt zo snel toe, dat we alleen met nieuwe samenwerkingsvormen de problemen van deze tijd kunnen aanpakken. Peter Wennink vroeg in zijn speech vanmiddag op de Nationale Dag van de Industrie nadrukkelijk aandacht voor het integreren van competenties: “Alleen zo komen we bij de oplossingen. Door over elkaars schutting te kijken kunnen we stappen vooruit blijven zetten. Door mensen met mensen te laten samenwerken, maar ook machines daarbinnen een slimmere plek te geven, kunnen we die vierde industriële revolutie echt waarmaken.” 


Hier meer over de Dag van de Industrie


IMG_20170207_154223

Natuurlijk greep Wennink daarbij de kans aan om op het goede voorbeeld in Brainport te wijzen. Meer specifiek: het ecosysteem waar ook ASML op draait. “Al vijftien jaar zijn we bezig met de ontwikkeling van de EUV-machines. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb je mensen nodig met een breed scala aan specialismen. Zo’n 16.000 daarvan zijn in dienst van ASML, maar een veel groter aantal, zo’n 40.000, zit ergens in de supply chain.”

asml presentatie supplychain

Volgens Wennink zijn er zes bouwblokken nodig om succesvol te kunnen worden als industriële sector – en als land.

  1. regionale ecosystemen
  2. industrial expertise: clusters van kennis
  3. visie (beleid) bij de overheid die de doelstellingen vd industrie ondersteunt
  4. toptalent en research
  5. een leefomgeving die meer is dan alleen werk
  6. een mentaliteit van samenwerken

Veel van die blokken zijn sterk aanwezig, zegt Wennink. Maar er is meer nodig, zeker ook in Brainport Eindhoven. En daarbij kan het belang van de overheid niet onderschat worden, zo blijkt ook uit de geschiedenis van ASML zelf. “Sterker nog, ik had hier vandaag niet gestaan als we in onze beginjaren geen steun van de overheid hadden gehad. Instrumenten als WBSO en Innovatiebox zijn daarbij ook nu nog van belang. Juist doordat ASML van dit soort regelingen gebruik kan maken, houden we R&D in Nederland en maken we de hele waardeketen van toeleveranciers sterk. En vergeet ook niet hoeveel banen dat oplevert.” ASML investeerde vorig jaar ruim een miljard in R&D, waarvan meer dan de helft in de supply chain terecht kwam. “En dit jaar wordt dat nog meer.”

asm presentatie mismatch techniek

Groot punt van zorg voor Wennink is de mismatch op het gebied van technisch talent. “De vraag naar technisch personeel is in 2020 twee keer zo groot als het aanbod. Dat is simpelweg onwenselijk. Als we, zoals nu het geval is, makkelijk kunnen vaststellen dat we technisch talent hard nodig hebben, dan is excellentie de enige weg. Als samenleving moeten we de consequentie daarvan aanvaarden, dus we moeten voldoende excellente studenten willen opleiden. Mijn pleidooi is dus: meer geld in onderzoek en ontwikkeling!”

Aan het einde van zijn betoog kon Wennink het vanzelfsprekend niet laten om ook de behoefte aan een goede leefomgeving te onderstrepen. “Eindhoven staat weliswaar als enige stad van Nederland in de top-10 van steden die aantrekkelijk zijn bij het aantrekken van talent van buiten, maar dat is vooral vanwege onze kracht als “enabler”. Helaas scoren we veel minder goed op het punt van de leefomgeving. Daar moeten we, met hulp van de nationale overheid, sterk in investeren; niet alleen voor Brainport, maar juist voor het hele land.”

De clusters van semiconductor-industrie in Nederland
De clusters van semiconductor-industrie in Nederland