Author profile picture

Een gebouw voor en door de inwoners van Eindhoven verrijst tijdens het World Design Event (WDE) op het Ketelhuisplein. Het “People’s Pavilion” bestaat straks volledig uit materialen die ingezameld worden onder de inwoners van de stad. Dit tijdelijke paviljoen wordt na afloop van de Dutch Design Week en het parallel lopende World Design Event weer afgebroken.

World Design Event
Het World Design Event wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is bedoeld om Dutch Design internationaal nog beter op de kaart te zetten. Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation: “We gaan een prachtig avontuur met elkaar bouwen, we hebben een hele ambitieuze doelstelling geformuleerd, namelijk om wereldwijd nummer één te worden in de toekomst van Design. We gaan over naar een actieve strategie van internationalisering, we gaan niet Eindhoven naar het buitenland brengen, maar het buitenland naar Eindhoven halen.”

Tim Vermeulen, programmadirecteur van het evenement vult dit aan: “De toekomst is ingewikkeld en zit vol met dilemma’s en met dit evenement willen we proberen de dialoog te versterken en mensen bij elkaar te brengen. Het is niet een event waar we zeggen: ‘dit is het beeld voor de toekomst’, maar een evenement waarin we ook vragen durven te stellen.”

“Het paviljoen staat er maar een beperkte tijd, het is raar om voor zo’n korte tijd iets te bouwen, daarom doen we geen concessies en gaan we alles lenen”Reinder Bakker, Overtreders W

People’s Pavilion
Bureau SLA en Overtreders W ontwerpen en bouwen het People’s Pavilion. Reinder Bakker van Overtreders W vertelt over het ontwerp: “Bij het ontwerpen dachten we: ‘Het paviljoen staat er maar een beperkte tijd, het is raar om voor zo’n korte tijd iets te bouwen’, daarom willen we geen afval achterlaten. Dus we doen geen concessies, we gaan alles lenen. Maar ondanks dat we alles gaan lenen moet het natuurlijk wel een mooi gebouw gaan worden.” Om dit voor elkaar te krijgen zullen materialen geleend worden van verschillende bedrijven. Daarnaast is ook een belangrijke taak voor de Eindhovenaren weggelegd, er moet namelijk tien ton plastic worden ingezameld. Dit wordt gebruikt om leien te maken die aan de zijkanten van het gebouw komen. Na afloop van het evenement krijgen de bewoners die het afval hebben ingeleverd een tegel terug van het gerecyclede materiaal. Het gaat om de plastics High density polyethylene, ook wel HDPE en Polypropylene, ook wel PP. Deze materialen zijn te herkennen aan een driehoekje op de verpakking met het corresponderende nummer 2 of 5 erin. Het inzamelen begint op 1 juli.

Naast het People’s Pavilion komen er tijdens de WDE acht ambassades waar op verschillende manieren naar vraagstukken kan worden gekeken. Een voorbeeld daarvan is de ambassade ‘Robot Love’, waar in samenwerking met drie technologische universiteiten gekeken wordt naar de mogelijkheden voor mensen en robots om (liefdes)relaties te ontwikkelen.

Ook komen er Lab Squares, een soort proeftuinen waar in samenwerking met de gemeente Eindhoven wordt gekeken naar de mogelijkheden voor slimme infrastructuren en licht. “Eindhoven is al een grote proeftuin van technologie, maar vaak zit dit verborgen achter hekken of in kelders. Wij willen dit dichterbij de mensen brengen”, aldus Vermeulen.